צוות המשרד

טל שפרגר-עו"ד

אלימלך זוהר-עו"ד

ליאור שפרגר-מנהלת המשרד

ישראלה בן שושן עמר-מזכירה

 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Facebook
x
 
x
 
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!