תביעות ביטוח סיעודי ילדים

עורך דין תאונות תלמידים

עורך דין תאונות תלמידים
עורך דין תאונות תלמידים

תאונות תלמידים – מידע חיוני

ביטוח תאונות אישיות לתלמיד הוא סוג מיוחד של ביטוח הדומה לביטוח תאונות אישיות (אך שונה באספקטים מסויימים) שמטרתו כיסוי התלמידים במדינת ישראל בכל ימות השנה ובכל שעות היממה. באופן כללי ניתן לכתוב כי הביטוח בא לכסות את התלמידים במערכת החינוך הישראלית מפני פגיעות שאינן מכוסות על ידי המוסד לביטוח לאומי. המשמעות היא שאינו מכסה למשל פגיעות שנחשבות כתאונות עבודה או פגיעות כתוצאה מפעולות איבה לצורך העניין. את הביטוח מבצעת רשות החינוך המקומית שבמסגרת תחום השיפוט שלה ממוקם המוסד החינוכי בו לומד התלמיד. רובם המוחלט של התלמידים בישראל מבוטחים גם בפוליסת תאונות אישיות. מדובר אפוא בביטוח אשר צריך להירכש לטובתם של התלמידים מכוח החוק. פעמים רבות, הורים אשר ילדיהם נפגעו במהלך שעות הלימודים (ואף לאחר מכן) אינם מודעים כלל לזכותם לתבוע פיצויים מכוח פוליסת ביטוח זאת. יודגש כי כאשר פוליסת הביטוח לא נרכשה כחוק, ההורים יכולים להפנות את טענותיהם כנגד הרשות הציבורית מחמת רשלנותה בביטוח הילד.

עורך דין תאונות תלמידים – התיישנות

מאחר ומדובר בתביעה על פי פוליסת ביטוח פרטי, כלומר פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, אזיי מועד התיישנות התביעה תהיה 3 שנים לאחר הגיע התלמיד הנפגע לגיל 18, דהיינו למעשה ניתן לתבוע פיצויים במסגרת פוליסת הביטוח הנ"ל עד שהתלמיד הנפגע מגיע לגיל 21.

עורך דין תאונות תלמידים – פיצויים

פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לילד בבית הספר יכולים להיות משמעותיים ולהגיע עד כדי מאות אלפי שקלים. סכום הפיצויים אשר נפסק לתלמיד תלוי כמובן בסוג הפציעה. תלמיד אשר נפצע ונגרמה לו נכות בשיעור 100% יהיה זכאי לפיצוי של 350,000 שקלים. נכות בשיעור נמוך יותר תביא לפסיקת פיצויים בהתאם. לדוגמא, פיצויים של 175,000 שקלים לקטין שנגרמה לו נכות בשיעור 50%. כאשר הנכות שנגרמה לילד הינה נכות חמורה, יציין בפניכם עורך דין לתביעות נזיקין כי הילד יהיה זכאי לפיצויים בשיעור של 50% נוספים מהסך המקסימאלי. במידה ולילד נגרמה נכות זמנית, הוא יהיה זכאי לפיצויים בגין כל יום בו הוא היה מרותק למיטתו (החל מהיום השישי ובמידה והוא היה מרותק למיטה לפחות שלושה שבועות). ילד אשר אושפז בבית החולים יהיה זכאי לתשלום של 120 ₪ בגין כל יום אשפוז. פוליסת הביטוח כוללת גם כיסוי בגין החזר הוצאות רפואיות (אשר לא מכוסות בחוק בריאות ממלכתי) ועד 10% מההוצאה הרפואית (לא כולל חריגים כגון טיפולי שיניים, חוות דעת רפואית לשם קביעת נכות או הוצאות רפואיות ששולמו על ידי גורם אחר). כמו כן, פוליסת הביטוח כוללת גם פיצוי בשיעור 140,000 שקלים במקרה מוות או כיסוי הוצאות חילוץ נפגעים עד 230,000 שקלים.

בית הספר מהווה עבור הורים רבים מוסד חינוכי לצד מקום בטוח בו ילדיהם יכולים לשהות במהלך היום כאשר הם עובדים. למרות החשיבות הרבה שרואה כל בית ספר בשמירה על בטחון תלמידיו והרצון להגן עליהם לעתים מתרחשות תאונות שאינן ניתנות לשליטה. מי מפצה את התלמידים ובני משפחתם במקרה של פציעה? על כך במאמר הבא.

ביטוח תאונות אישיות לתלמידי בית הספר

לפני כשנתיים לאחר דיון בכנסת התקבל חוק ביטוח תאונות אישיות כחלק מחוק לימוד חובה התש"ט – 1949. לאחר מכרז נבחר זכיין המעניק כיסוי ביטוחי בעלות נמוכה לכלל תלמידי ישראל (כיום זכיין זה הוא חברת הביטוח איילון שזכיינותה הוארכה לשנה נוספת). כיסוי זה מכונה "ביטוח תאונות אישיות". הורי הילדים משתתפים בעלות סמלית של הביטוח העומדת על 49 שקלים עבור כלל התלמידים ללא קשר לגיל התלמיד או המוסד החינוכי בו הוא לומד.

מהו סכום הכיסוי הביטוחי?

סכום הביטוח הבסיסי המקסימלי המוצע בפוליסת הביטוח לתלמיד עומד על סכום של 402,000 שקלים המשולמים להורה במקרים שונים של פגיעה. מקרים אלה יכולים לכלול נכות מלאה וקבועה שנגרמה לתלמיד בכל שעות היממה ובכל מקום בו ישהה (עד סכום של 603 אלף שקלים – תוספת "מענק חומרה") או מענק מופחת במקרה של נכות של 80% ומעלה. נכות זמנית תזכה את התלמיד בתשלום של 213 ₪ ליום יום נכות בין היום ה45 ועד לשלושה חודשים מרגע שהתרחשה התאונה. במקרה של מוות, חלילה, ישולם פיצוי אישי העומד על סכום של 150,750 ₪.

כיסוי הוצאות חילוץ

לעתים, תלמיד נתקע במהלך טיול בבית הספר או בטיול עם הוריו. פוליסת התאונות האישיות מציעה כיסוי במקרה שיש לבצע חילוץ מורכב (הכולל גם חילוץ באמצעות מסוק) עד לסכום של 235,100. חשוב לדעת, כי אם ההורה זכאי לקבל הוצאה זו ממקום אחר (כמו פוליסת ביטוח פרטית) לא ניתן יהיה להשתמש בכסוי זה בפוליסה. למעשה, כל הכיסויים הללו תקפים גם להורה שנפגע, כאשר חברת הביטוח מתחייבת לשלם גם במקרה של נכות קבועה או זמנית וכן במקרה שההורה נפטר.

ביטוח תלמידים במשלחות לחו"ל

לפוליסות ביטוח תאונות אישיות המוצעות לתלמידים הרחבה מיוחדת. הן תקפות גם כאשר מתרחשת תאונת דרכים חלילה שבה נפגע התלמיד או ההורה המבוטח אם שהו בחו"ל מטעם משרד החינוך, רשות מקומית או מטעם בית הספר. לדוגמה, תלמיד שיפגע במהלך ביקור בפולין במחנות ההשמדה ונפגע בתאונה – יכול לתבוע פיצוי מחברת הביטוח.

סוגים שונים של תאונות תלמידים

תאונות תלמידים הן עניין שבשגרה. נפילות, פציעות, חפצים כבדים שנפלו ופגעו בתלמיד או פגיעה כתוצאה מקטטה. לעתים, התאונה גורמת לנזקים פיזיים חמורים יותר ולכן סכום הפיצוי נקבע בין חברת הביטוח לתלמיד בערכאות משפטיות. נציין מספר סוגים של תאונות בשטח בית הספר ומחוצה לו ונבחן פסקי דין רלוונטיים בהם נפסקו הפיצויים.

תאונות כתוצאה מפגיעה בשיעור חינוך גופני

שיעורי חינוך גופני בבית הספר נועדו לסייע לתלמידים לשמור על כושר אך לעתים הפעילות הספורטיבית או הציוד בבית הספר גורמים לתוצאה ההפוכה – לפגיעה פיזית. תביעות על פגיעה במהלך השיעור מגיעות לא אחת לבית המשפט. נסקור בקצרה כמה מהן. תלמידה שנפלה במהלך ריצה בשיעור חינוך גופני סובבה את ברכה ונפלה. חברת הביטוח סרבה בתחילה לכסות את התאונה משום שלטענתה הילדה בת ה-12 סובבה את ברכה ללא קשר לנפילה ולכן לא ניתן לכנות את האירוע בשם תאונה. מורת הספורט שהעידה כי ראתה את הילדה נופלת אכן ציינה כי לא נפגעה בנפילתה. בית המשפט פסק כי גם אם הפגיעה לא נבעה מהנפילה עצמה עדיין סיבוב הברך היה בלתי צפוי ולכן השתמש בהגדרה של המונח תאונה הכתובה בפוליסה עצמה – "אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי הגורם לנזק גופני". היות וחוזה מפורש לפי תכליתו – מטרת הפוליסה הייתה להעניק כיסוי לאירוע בלתי צפוי שגרם לנזק כיסוי ביטוי והילדה זכתה בפיצוי.

כאשר תאונה מתרחשת בגינה הציבורית

מקרה אחר שהגיע לבית המשפט היה פגיעה בעת שקטין בן 7 וחצי הגיע לגינת המשחקים העירונית הנמצאת בבעלות המועצה בה התגורר. הילד, שהפסיק לרגע לשחק חיפש ברז ממנו יוכל להרוות את צימאונו. אמנם ברז ציבורי לא היה במקום אך במקום זאת יש צינור שנועד להשקיה הכולל "ארז" – קופסת מגן. הילד, שהרים את מכסה הארז ניסה לשתות, המכסה נסגר וגרם לחבטה חזקה ללסתו של הילד שהובילה למספר שיניים שבורות. במקרה זה הפוליסה שנתבעה לא הייתה של תאונות התלמידים אלא תביעה כנגד הרשות העירונית. מדוע? משום שלדעת השופט היה מדובר ברשלנות של המועצה העירונית בהצבת צינור השתייה עם המכסה שקל לפתחו (משום שלא היה נעול). בגן השעשועים בו שוהים קטינים שהתנהגותם לא זהירה (לכן לא יוחס לקטין אשם תורם) והרשות המקומית חויבה לפצות את הילד בסך של 90,000 שקלים.

נפילה ממתקן משחקים בגן שעשועים בעכו

בעכו אירע מקרה נוסף של פציעה בגן שעשועים. ילד שהגיע למקום בליווי סבתו וטיפס על סולם חבלים נפל ממנו.כתוצאה מהנפילה נשברה ידו מקורות עץ שהוצבו בסמוך לסולם החבלים. התביעה הגיעה לכתלי בית המשפט לאחר שלילד נגרמה נכות זמנית בגובה 10% ונכות צמיתה בגובה 5%. העיריה, שטענה כי הילד נפל בשל חוסר השגחה של ההורים הפסידה במשפט, מדוע? השופט הסביר כי העיריה תכננה את המתקן בצורה רשלנית, כאשר קורות העץ הוצבו בסמוך לסולם.

למרות עמידתם של מתקני השעשועים בתקנים הנדרשים השתכנע השופט כי ילדים אחרים עשויים היו להיפצע באותו המתקן. ההסבר שנתן באותו פסק דין היה "כי אי אפשר לצפות את זווית הנפילה של ילד אשר קופץ או נופל מסולם חבלים" וכן ש"עצם הצבת קורת עץ מאוזנת סמוך לקורת העץ ממנה נפל הילד מהווה רשלנות ברורה מצדה של העיריה". עבור תאונה זו הילד זכה בפיצוי של 40,000 שקלים.

אחריות ההורים

בשתי הפסיקות האחרונות שסקרנו בקצרה ניתן לראות כי הרשויות העירוניות מנסות להחזיר את ההאשמה להורי הילדים ולטעון כי בעת שנפגע הילד לא היה תחת השגחה. בשני המקרים הדגיש בית המשפט את חובת הזהירות של הרשויות העירוניות והאשים אותם ביצירת מרחב משחקים הכולל סיכון משמעותי שיכול לפגוע גם בילדים אחרים בעתיד. חשוב לראות בתביעות השונות הנוגעות לתאונות תלמידים וילדים את העובדה כי יש להציג את הנתונים המלאים של כל תאונה ותאונה. הביטוח המכסה את התלמידים מטעם בית הספר אינו בהכרח הגוף שאותו יש לתבוע ויתכן כי יש אשם אחר (דוגמת הרשות העירונית שבתחומה אירע המקרה). לתביעות אלה חשיבות רבה נוספת – הן גורמות לתיקון של ליקויים העשויים לגרום לתאונות נוספות בעתיד כמו גם לחיזוק נהלי בטיחות במתקנים דומים. 

על מנת לקבלת את מלוא הפיצוי ולהכיר את הגופים השונים המסוגלים להעניקו (כמו חברת הביטוח המפצה את התלמידים, הרשות העירונית או ביטוח לאומי) כדאי להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני נזיקין המסוגל להציג את עובדות המקרה לבית המשפט בצורה נהירה על מנת לזכות בפיצוי ההוגן על פי חומרת הפגיעה ותוצאותיה.

דף הבית

חברת עורכי דין שפרגר ושות'​ משרד עורכי הדין שפרגר ושות' מעניק ללקוחותיו שירות אישי, יעיל ומקצועי בתחומי העיסוק השונים של המשרד. תביעות ביטוח תביעות נפגעי תאונות דרכים

קרא עוד »

גידול שפיר במוח

גידול שפיר במוח ורשלנות רפואית תחת החוק גידול שפיר במוח הוא גידול עם גבולות ברורים, שתאיו אינם מתפשטים לאיברים אחרים בגוף. שכיחותם של הגידולים האלו

קרא עוד »

תביעות תאונות אישיות

נפצעת בתאונה? יכול להיות שמגיעים לך כספים מחברות הביטוח! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 שפרגר ושות' בתביעות ובתיקים מול המוסד לביטוח לאומי, משרד

קרא עוד »

תביעות ביטוח לאומי

סובל מנכות? יכול להיות שמגיע לך קצבה לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 שפרגר ושות' בתביעות ובתיקים מול המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, חברות

קרא עוד »

פייסבוק

סובל מנכות או מחלה? יכול להיות שמגיעה לך קצבה לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 שפרגר ושות' בתביעות ובתיקים מול המוסד לביטוח לאומי, משרד

קרא עוד »
גידול שפיר במוח

אודותינו

משרד עורכי הדין שפרגר ושות' מעניק ללקוחותיו שירות אישי ויעיל, עם המצוינות המקצועית בתחומי ההתמחות השונים של המשרד. המשרד מנוהל על ידי עורך הדין טל

קרא עוד »

תאונות דרכים

עברת תאונת דרכים? מגיע לך פיצוי מחברת הביטוח! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 שפרגר ושות' בתביעות ובתיקים מול המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות,

קרא עוד »

תאונות תלמידים

הילד נפצע בבית הספר או הגן? מגיע לו פיצויי! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 שפרגר ושות' בתביעות ובתיקים מול המוסד לביטוח לאומי, משרד

קרא עוד »

אובדן כושר עבודה

איבדת את היכולת לעבוד ולהשתכר? יכול להיות שמגיעים לך כספים מחברות הביטוח לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 שפרגר ושות' בתביעות ובתיקים מול המוסד

קרא עוד »

תביעות נזיקין

נפצעת בתאונה? משרדנו עוסק שנים רבות בתביעות נזיקיות וידאג לך מהרגע הראשון עד לקבלת הכספים! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 שפרגר ושות' בתביעות

קרא עוד »

עו"ד נזיקין

נפצעת בתאונה? משרדנו עוסק שנים רבות בתביעות נזיקיות וידאג לך מהרגע הראשון עד לקבלת הכספים! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 שפרגר ושות' בתביעות

קרא עוד »

תאונות עבודה ביטוח לאומי

נפגעת בתאונת עבודה? משרדנו ידאג לקבלת הפיצוי המקסימלי מהביטוח הלאומי לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 שפרגר ושות' בתביעות ובתיקים מול המוסד לביטוח לאומי,

קרא עוד »
תמונת הולוגרמה , אדם בחליפה מחזיק נייד. שפרגר ושות' - עו"ד לתביעות נזיקין

צור קשר

פרטי יצירת קשר טלפון: 04-6208110 פקס: 077-5601154 דוא"ל: Ts@sperger-law.co.il כתובתינו: הצפצפה 3, רמת ישי. a.d shopping center ת.ד 10139 מיקוד 3009500 שעות פעילות ימים: א'-ה'

קרא עוד »

תביעת גליובלסטומה

בני 63 ומעלה? סובלים גליובלסטומה? מגיע לכם פיצויי! אלפים כבר זכו איתנו בפיצוי נכבד! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 פיצויים לנפגעי גליובלסטומה, GBM:משרדנו

קרא עוד »
תביעה לנכות מעבודה

נכות מעבודה

במשרד עו"ד שפרגר ושות' מכירים בעובדה כי התהליכים מול המוסד לביטוח לאומי הינם תהליכים מורכבים ולא פשוטים, ולכן מעניק המשרד ליווי מקצועי ומקיף בתהליך זה.

קרא עוד »
הסכם שכר טרחה נזיקין

גמלת שירותים מיוחדים

במסגרת הביטוח הלאומי קיימת אפשרות להגשת תביעה לנכות לביטוח לאומי בגין גמלת שירותים מיוחדים, כשזו מתווספת לגמלת הנכות שכבר משולמת לתובע בשל מצבו הרפואי. מהם

קרא עוד »
ביטוח לאומי נכות מעבודה

סיעוד

במשרד עו"ד שפרגר ושות' אנו מסייעים ללקוחותינו במימוש זכויתיהם אל מול המוסד לביטוח לאומי, לרבות בקבלת גמלת סיעוד. הזכאי לגמלת סיעוד יבחר את השירותים המתאימים לו

קרא עוד »
קצבת ניידות

קצבת ניידות

כאשר מדובר בביטוח לאומי – נכות מעבודה, גמלת נכות מעבודה, מענק נכות מעבודה או תביעות של חברות ביטוח פרטיות לרבות תביעות של המוסד לביטוח לאומי,

קרא עוד »

תביעת שוואנומה

בני 63 ומעלה? סובלים משוואנומה? מגיע לכם פיצויי! אלפים כבר זכו איתנו בפיצוי נכבד! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 פיצויים ומימוש זכויות לחולי

קרא עוד »

תביעת לוקמיה

בני 63 ומעלה? סובלים מלוקמיה? מגיע לכם פיצויי! אלפים כבר זכו איתנו בפיצוי נכבד! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 פיצויים ומימוש זכויות לנפגעי

קרא עוד »

תביעת סרטן הפה והלוע

בני 63 ומעלה? סובלים מסרטן הפה והלוע? מגיע לכם פיצויי! אלפים כבר זכו איתנו בפיצוי נכבד! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 פיצויים לנפגעי

קרא עוד »

תביעת מנינגיומה

בני 63 ומעלה? סובלים ממנינגיומה? מגיע לכם פיצויי! אלפים כבר זכו איתנו בפיצוי נכבד! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 פיצויים לחולי מנינגיומה:משרדנו עוסק

קרא עוד »

תביעת לימפומה

בני 63 ומעלה? סובלים מסרטן לימפומה? מגיע לכם פיצויי! אלפים כבר זכו איתנו בפיצוי נכבד! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 פיצויים ומימוש זכויות

קרא עוד »

תביעות ביטוח חיים

תביעות ביטוח חיים – כל העובדות החשובות תביעת ביטוח חיים היא תביעה שנועדה לממש זכות שאותה ביטחנו מבעוד מועד. למען השקט הנפשי שלנו, הנה כמה

קרא עוד »

תביעת סרטן הגרון

בני 63 ומעלה? סובלים מסרטן הגרון? מגיע לכם פיצויי! אלפים כבר זכו איתנו בפיצוי נכבד! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 פיצויים לנפגעי סרטן

קרא עוד »

תביעת סרטן בלוטת הרוק

בני 63 ומעלה? סובלים מסרטן בלוטת הרוק? מגיע לכם פיצויי! אלפים כבר זכו איתנו בפיצוי נכבד! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 פיצויים לנפגעי

קרא עוד »

תביעת סרטן בלוטת התריס

בני 63 ומעלה? סובלים מסרטן בלוטת התריס? מגיע לכם פיצויי! אלפים כבר זכו איתנו בפיצוי נכבד! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 פיצויים ומימוש

קרא עוד »
תביעה לנכות מעבודה

תאונת עבודה פיצויים

פיצויים תאונות עבודה עורך דין ביטוח לאומי, תאונות עבודה והביטוח הלאומי רבים מאתנו מתכוננים בכל בוקר ליציאה למקום העבודה וחוזרים ממנו בשלום בשעות אחר הצהריים

קרא עוד »

תביעת ביטוח סיעודי

בעבור בני הגיל השלישי כמו גם כאלו הסובלים מנכות משמעותית וקבועה, עזרה סיעודית היא כמו אוויר לנשימה. לעיתים, הדרך לקבלת זכויותיכם מעט ארוכה, אך היא

קרא עוד »
תביעה בלוטת התריס

תביעות רשלנות רפואית

רשלנות רפואית כאשר רופא מתחיל את עבודתו במקצוע הוא מונחה לפעול לפי הנחיית הבסיס – "פרימום נון נוקרה" אותה ניתן לתרגם כ"ראשית, אל תגרום לנזק".

קרא עוד »
עורך דיו נפגעי גזזת

נפגעי גזזת

עו"ד לתביעות גזזת – גזזת – רקע כללי מחלת הגזזת הינה מחלת עור פטרייתית מדבקת ביותר המוכרת מזה מאות שנים. בראשית דברינו רק נציין כי

קרא עוד »
תביעת נזיקין

תביעות נזיקין

תביעות נזיקין נולדות ברוב המקרים מתוך אירועים יומיומיים החלים סביבנו. באירועים אלו מתקיימת העילה להגשת תביעת נזיקין למול נזק שקרה בשל רשלנותו של אחר, אשר

קרא עוד »

תביעות ביטוח לאומי

סובלים מנכויות רפואיות? אתם מתחת לגיל פנסיה?יתכן ואתם זכאים לקצבה חודשית בסכום של עד 4,000 ₪! אנשים הסובלים משלל בעיות רפואיות כגון: בעיות אורתופדיות, סוכרת,

קרא עוד »
עורך דיו נפגעי גזזת

מנינגיומה מוחית

מנינגיומה מוחית: נפגעי גזזת ובני משפחותיהם יכולים לתבוע את המדינה לפני כשמונה עשורים, מעט לפני קום המדינה, הגיעו לארץ עשרות אלפי עולים חדשים מרחבי העולם.

קרא עוד »
עורך דיו נפגעי גזזת

אדנומה של יתרת המוח

אדנומה של יתרת המוח: כיצד נפגעי הטיפולים נגד גזזת יכולים לממש את זכאותם לפיצויים? מהי אדנומה של יתרת המוח? בלוטת יתרת המוח (המכונה בלעז היפופיזה)

קרא עוד »
עורך דיו נפגעי גזזת

סרטן בלוטת התריס

סרטן בלוטת התריס: האם נפגעי טיפולים נגד גזזת יכולים לקבל פיצויים? אתם או הוריכם אובחנתם כחולים בסרטן בלוטת התריס לאחר שעברתם טיפולים נגד גזזת מעט

קרא עוד »

תביעת ביטוח מחלות קשות

תביעת ביטוח מחלות קשות יכולה להוות הליך הכרחי אשר בסופו מעט נחמה לחולה ולבני משפחתו. זה מה שעליכם לדעת אם שורות אלו רלוונטיות עבורכם או

קרא עוד »

תאונת עבודה מעסיק

תאונות עבודה מעסיק – רקע כללי אין ספק כי "תאונת עבודה מעסיק" מהווה צירוף מילים שמטיל מורא בקרב מעסיקים רבים, במיוחד אלו אשר מעסיקים עובדים

קרא עוד »

תביעת תאונת דרכים רכב

ההשלכות של מעורבות בתאונות דרכים מהסוג הקשה ביותר הינן לצערנו מנת חלקן של הרבה משפחות בישראל. חרף הירידה הקטנה באחוז תאונות הדרכים, עדיין חשוב לדעת

קרא עוד »
ביטוח לאומי קצבת נכות

תביעות ביטוח לאומי

משרדנו עוסק במיצוי זכויות מול המוסד לביטוח לאומי ומעמיד לרשותך את המקצועיות והניסיון בתחום זה. אם נפגעת בעבודה, אם את/ה סובל/ת ממחלה, משרדנו ישמח לסייע

קרא עוד »

תביעת ביטוח בריאות

במידה והתגלו מחלוקות בינכם ובין חברת הביטוח על רקע תביעה בפוליסת ביטוח בריאות פרטי, הנה כמה פרטים חשובים על פניו, המדינה מסבסדת חלק ניכר מתוך

קרא עוד »

תביעות ביטוח סיעודי ילדים

מתוקף זכויות המעוגנות בחוק, זכאים ילדיכם לביטוח באמצעות פוליסת ביטוח של תאונות אישיות בילדים. רשויות ציבוריות בארץ הן אלו אשר אחראיות לבטח ילדיכם בביטוח הנ"ל.

קרא עוד »
תביעות ביטוח סיעודי ילדים

עורך דין תאונות תלמידים

תאונות תלמידים – מידע חיוני ביטוח תאונות אישיות לתלמיד הוא סוג מיוחד של ביטוח הדומה לביטוח תאונות אישיות (אך שונה באספקטים מסויימים) שמטרתו כיסוי התלמידים

קרא עוד »

תביעת ביטוח נכות מתאונה

במידה ואתם או האנשים היקרים לכם סובלים מנכות כתוצאה מתאונה ולאורך השנים שילמתם בעבור פוליסת ביטוח בתחום, ודאי תרצו לוודא כי אתם אכן מקבלים את

קרא עוד »
חניית נכים

ביטוח לאומי קצבת ניידות

הביטוח הלאומי משמש בישראל כגוף המעניק לנפגעים בתאונות שונות וכן לנכים מסיבות רפואיות או מלידה, הטבות סוציאליות. אחת ההטבות, שהוכרזה כבר לפני יותר מחמישה עשורים

קרא עוד »

תביעת ביטוח סיעודי קבוצתי

תביעת ביטוח סיעודי קבוצתי ביטוח סיעודי קבוצתי: סוג ביטוח בעבור קבוצת אנשים שמעוניינים לבטח את עצמם. קבוצות שונות של אנשים העוסקים במקצועות חופשיים ומאוגדים תחת

קרא עוד »

תביעת ביטוח סיעודי קשישים

תביעת ביטוח סיעודי קשישים היא עניין רלוונטי שמעסיק הרבה בתי-אב בישראל אם אתם מצויים בהליך מול חברת הביטוח ומעוניינים בפיצויים מירביים, הנה מה שעליכם לעשות:

קרא עוד »

תביעת ביטוח מנהלים

תביעות ביטוח – תביעת ביטוח מנהלים ביטוח מנהלים אמנם אינו נחלתו או נחלתה של כל אחד או אחת מאיתנו , אך איך אנחנו תמיד אומרים

קרא עוד »

תביעת תאונת דרכים קשה

תביעת תאונת דרכים קשה – המדריך השלם כאשר אנו שומעים על תאונות דרכים קשות , כאלו שהותירו את המעורבים בהן פצועים וחבולים בגוף ובנפש, אנו

קרא עוד »

תביעת ביטוח תלמידים

תביעות ביטוח – תביעת ביטוח תלמידים הילדים והילדות שלנו חשובים לנו לאין ערוך. הם למעשה דור ההמשך שלנו ואחד הדברים החשובים לנו ביותר מעצם קיומנו

קרא עוד »

תביעות תאונות דרכים

בעמוד זה תמצאו מידע מפורט בנוגע לפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. ניתן לומר בזהירות כי רובנו נרצה לדעת כיצד ביכולתינו לממש זכויותינו כאשר הדבר נוגע לפיצויים

קרא עוד »
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Facebook
x
 
x
 
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!