תביעות ביטוח סיעודי ילדים

עורך דין תאונות תלמידים

עורך דין תאונות תלמידים
עורך דין תאונות תלמידים

תאונות תלמידים – מידע חיוני

ביטוח תאונות אישיות לתלמיד הוא סוג מיוחד של ביטוח הדומה לביטוח תאונות אישיות (אך שונה באספקטים מסויימים) שמטרתו כיסוי התלמידים במדינת ישראל בכל ימות השנה ובכל שעות היממה.

באופן כללי ניתן לכתוב כי הביטוח בא לכסות את התלמידים במערכת החינוך הישראלית מפני פגיעות שאינן מכוסות על ידי המוסד לביטוח לאומי.

המשמעות היא שאינו מכסה למשל פגיעות שנחשבות כתאונות עבודה או פגיעות כתוצאה מפעולות איבה לצורך העניין. את הביטוח מבצעת רשות החינוך המקומית שבמסגרת תחום השיפוט שלה ממוקם המוסד החינוכי בו לומד התלמיד.

רובם המוחלט של התלמידים בישראל מבוטחים גם בפוליסת תאונות אישיות. מדובר אפוא בביטוח אשר צריך להירכש לטובתם של התלמידים מכוח החוק. פעמים רבות, הורים אשר ילדיהם נפגעו במהלך שעות הלימודים (ואף לאחר מכן) אינם מודעים כלל לזכותם לתבוע פיצויים מכוח פוליסת ביטוח זאת. יודגש כי כאשר פוליסת הביטוח לא נרכשה כחוק, ההורים יכולים להפנות את טענותיהם כנגד הרשות הציבורית מחמת רשלנותה בביטוח הילד.

עורך דין תאונות תלמידים – התיישנות

מאחר ומדובר בתביעה על פי פוליסת ביטוח פרטי, כלומר פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, אזיי מועד התיישנות התביעה תהיה 3 שנים לאחר הגיע התלמיד הנפגע לגיל 18, דהיינו למעשה ניתן לתבוע פיצויים במסגרת פוליסת הביטוח הנ"ל עד שהתלמיד הנפגע מגיע לגיל 21.

עורך דין תאונות תלמידים – פיצויים

פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לילד בבית הספר יכולים להיות משמעותיים ולהגיע עד כדי מאות אלפי שקלים. סכום הפיצויים אשר נפסק לתלמיד תלוי כמובן בסוג הפציעה. תלמיד אשר נפצע ונגרמה לו נכות בשיעור 100% יהיה זכאי לפיצוי של 350,000 שקלים. נכות בשיעור נמוך יותר תביא לפסיקת פיצויים בהתאם. לדוגמא, פיצויים של 175,000 שקלים לקטין שנגרמה לו נכות בשיעור 50%. כאשר הנכות שנגרמה לילד הינה נכות חמורה, יציין בפניכם עורך דין לתביעות נזיקין כי הילד יהיה זכאי לפיצויים בשיעור של 50% נוספים מהסך המקסימאלי. במידה ולילד נגרמה נכות זמנית, הוא יהיה זכאי לפיצויים בגין כל יום בו הוא היה מרותק למיטתו (החל מהיום השישי ובמידה והוא היה מרותק למיטה לפחות שלושה שבועות). ילד אשר אושפז בבית החולים יהיה זכאי לתשלום של 120 ₪ בגין כל יום אשפוז.

פוליסת הביטוח כוללת גם כיסוי בגין החזר הוצאות רפואיות (אשר לא מכוסות בחוק בריאות ממלכתי) ועד 10% מההוצאה הרפואית (לא כולל חריגים כגון טיפולי שיניים, חוות דעת רפואית לשם קביעת נכות או הוצאות רפואיות ששולמו על ידי גורם אחר). כמו כן, פוליסת הביטוח כוללת גם פיצוי בשיעור 140,000 שקלים במקרה מוות או כיסוי הוצאות חילוץ נפגעים עד 230,000 שקלים.

 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Facebook
x
 
x
 
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!