תביעת תאונות דרכים

כמה פיצויים מקבלים על תאונת דרכים

תביעת תאונות דרכים
תביעת תאונות דרכים

פיצוי בגין תאונת דרכים קלה

כמה פיצויים מקבלים על תאונות דרכים? על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, נפגעי תאונות הדרכים זכאים בקבלת פיצויים מחברות הביטוח בגין נזקי גוף שנגרמו להם וללא כל קשר האם הם אשמים בגרימת התאונה. מייד נסביר את כל הפרטים:

מהו הבסיס לקבוע שמדובר בתאונת דרכים?

בהנחה כי מדובר באירוע אשר נסיבותיו מוגדרות כתאונת דרכים על פי החוק, ישנם מספר תנאים מצטברים לזכאות לפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, כגון: תעודת ביטוח חובה תקפה למועד התאונה, רישיון נהיגה תקף למועד התאונה וקיום של נזק גוף.

התביעה לקבלת פיצויים לנפגעי תאונות דרכים בגין נזקי הגוף מוגשת נגד חברת הביטוח המבטחת את הרכב בו נהג הנפגע. כאשר מדובר בנפגע שהינו הולך רגל, התביעה לקבלת פיצויים תאונת דרכים מוגשת נגד חברת הביטוח אשר מבטחת את רכבו של הפוגע.

בנסיבות בהן הולך רגל נפגע מרכב אשר ברח או כאשר מדובר בנפגע אשר ביטוח החובה של הרכב אינו מכסה את השימוש ברכב שפגע בו, תוגש התביעה לקבלת הפיצויים נגד "קרנית" – גוף סטטוטורי לפיצוי נפגעי תאונות דרכים בנסיבות אלו.

אישור משטרתי לנפגעי תאונת דרכים

בהמשך לקביעה שמדובר בתאונת דרכים, אנו נצטרך אישור רשמי ממשטרת ישראל. הדבר מהווה נדבך חשוב בכל הנוגע לשלבים בתחום הנוגע לנושא הרחב – פיצויים תאונת דרכים.

על מנת לקבל את אותו אישור משטרתי, חשוב לפנות בהקדם ליחידת אגף התנועה של משטרת ישראל באזור בו התקיימה התאונה. על המעורב בתאונה עצמה להופיע באופן אישי יחד עם תעודה מזהה, פרטי המעורבים בתאונה ומיקומה המדויק תוך מילוי טופס שנקרא "טופס הודעה על תאונת דרכים". לטופס יש להוסיף עותקים, במידה והם רלוונטיים של:

 • רישיון הנהיגה של הנפגע
 • רישיון הרכב
 • תעודת ביטוח חובה של הרכב
 • מכתב שחרור ממיון
 • פרטי הפוגע ושאר המעורבים בתאונה (שם מלא, מספר טלפון, פרטי הרכבים)
 • אם בתאונה לא נכחה באיזשהו שלב משטרת התנועה, יש להוסיף גם לטופס עותקים של דו"ח שמאי, דו"ח מחוקר תאונות וצילומים רלוונטיים מהזירה.

נפגעתם בתאונת דרכים – איך לפעול נכון?

ייצוג הלקוח על ידי עורך הדין בתביעות לקבלת פיצויים בגין נזקי גוף אשר נגרמו מתאונות דרכים, מתחיל באיסוף חומר רפואי ופרטים רלוונטיים לעניין נסיבות התאונה, בחינה עמוקה של עורך הדין אודות הזכאות לקבלת פיצויים, בדיקת גובה הנזק וזאת תוך התייעצות עם מומחים רפואיים, בחירת אסטרטגיית הטיפול בתיק של עורך הדין, צוות משרדו והלקוח עצמו – בין אם באופן ניהול המשא ומתן עם חברת הביטוח וזאת תוך חתירה להשגת הפיצוי המרבי עבור הלקוח, ובין בניהול התיק מול בית המשפט והכל בשקיפות מלאה מול הלקוח ולשביעות רצונו.

כיצד מחושב גובה סכום הפיצויים לנפגע תאונות דרכים?

כמה פיצויים מקבלים על תאונות דרכים? ישנם מספר פרמטרים המרכיבים את חישוב גובה סכום הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים המוגדרים כ"ראשי נזק". שקלול כל ראשי הנזק יחד יביא אותנו לשקלול סך הפיצוי המוגדר כ"תחשיב נזק".

ניתן להצביע על מספר תחשבי נזק עיקריים:

 • דרגת נכות: מהווה את אחד הפרמטרים המרכזיים המשפיעים על גובה סכום הפיצוי. דרגת הנכות נקבעת באמצעות אחוזים וחישובה נעשה על ידי רופאים מומחים להם התמחות הנוגעת לסוג הפגיעה עצמה. בקביעה של דרגת הנכות קיימת אבחנה בין נכות רפואית לנכות תפקודית. בבחינה של הנכות הרפואית ההתייחסות היא לפגיעה הפיזית עצמה, אם למשל נפגע אדם ברגלו ומכאן ובשל כך מתקשה בהליכה. בבחינה של נכות רפואית, קיימת התייחסות לפגיעה בתפקודו של האדם, ביכולתו להתנהל ביומיום באופן עצמאי, ביכולתו להמשיך לעבוד ולהשתכר וכדומה. חשוב להדגיש כי בחישוב סכום הפיצויים תחת אותו פרמטר, ניתן משקל גבוה יותר לנכות התפקודית לעומת הנכות הרפואית.
 • גיל הנפגע: גילו של הנפגע בעת התאונה גם כן משמעותי – ככל שגילו של הנפגע צעיר יותר כך הסיכוי גובר לקבלת פיצוי גבוה יותר. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שאדם צעיר הנפגע בתאונת דרכים יצטרך להתמודד עם נכותו עקב אותה פגיעה למשך מספר רב יותר של שנים ואף ויתכן כי בטרם התאונה עדיין לא הביא עצמו למיצוי מרבי של יכולותיו אשר היו מאפשרות לו הכנסה רחבה.
 • כושר השתכרות: נתון הנקבע באמצעות השוואה בין הכנסתו של הנפגע לפני תאונת הדרכים ובין גובה הכנסתו לאחר התאונה. ההפרש בין שני הסכומים מגלם בתוכו את הפגיעה שנרשמה בכושר השתכרותו של הנפגע ובעצם משמש כבסיס לחישוב ההפסד הכספי של הנפגע לשנים קדימה עד פרישתו לגמלאות.
 • פוטנציאל השתכרות: הנתון נקבע באמצעות הערכה לגבי העלייה הצפויה בהכנסתו של אדם במהלך חייו לולא הפגיעה שנגרמה לו, וכן באמצעות הערכה עד כמה נפגעה אותה עלייה פוטנציאלית בעקבות התאונה. לפרמטר זה חשיבות ומשמעות במקרים בהם הפגיעה היא באדם צעיר אשר יוכל לטעון בעזרת עורך דינו, כי בהמשך חייו היה צפוי והגיוני שיוכל להעלות את הכנסתו באופן משמעותי.
 • בחישוב פוטנציאל של ההשתכרות נעשים לא פעם שימושים בעזרים סטטיסטיים לגבי צפי השכר בתחומי עיסוק שונים, זאת תוך התבססות גם על מקרים אחרים מהעבר בהם נתנו משקל לפרמטר זה. כאן חשוב להדגיש שלעורך הדין משקל רב ביכולת להציג באופן מקצועי פוטנציאל להשתכרות גבוהה של הנפגע לבטח אם מדובר בבחור צעיר.
 • כאב, סבל ועוגמת נפש: פרמטר זה מתבסס על נוסחה מתמטית בעלת שלושה משתנים: שיעור הנכות הרפואית שנקבעה, גיל הנפגע במועד התאונה ומספר ימי אשפוזו בשל התאונה. חשוב לציין שבגין פרמטר זה ישנה תקרה מרבית הקבועה בחוק.
 • הוצאות כלכליות: מהוות בעצם פרמטר המתייחס לנזק הכלכלי הישיר של הנפגע בגין התאונה. בין היתר נכללים תחת סעיף זה כלל ההוצאות על הנסיעות, הוצאות רפואיות, הפסדי פנסיה, הוצאות סוציאליות, הוצאות עזרה וסיעוד, הוצאות על ניידות, התאמת דיור לנכה, הוצאות על עזר רפואי מיוחד ועוד.

כמה פיצויים מקבלים על תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה?

כאשר הנפגע היה מעורב בתאונת דרכים המוגדרת גם כתאונת עבודה (התאונה אירעה בדרך לעבודה, תוך כדי העבודה או בחזרה מהעבודה), ישנה חשיבות רבה להגשת תביעה לפגיעה בעבודה גם למוסד לביטוח לאומי המזכה את הנפגע בפיצוי.

הסכומים המשולמים לנפגע על ידי המוסד לביטוח לאומי בנסיבות אלה, מנוכים מהפיצוי הסופי המשולם לנפגע על ידי חברת הביטוח במסגרת זכאותו לקבלת פיצויים על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

היותה של תאונת הדרכים גם תאונת עבודה שוב תעלה אצלנו השאלה כמה פיצויים מקבלים על תאונות דרכים? ובכן, מורכבות העניין מקשה להצביע על טווח סכומים מסוים ויש פרמטרים רבים, כמו גם תלות רבת משקל ביכולתו של עורך הדין להביא למקסום יכולותיו והנתונים הקיימים.

בנוסף תמצאו אצלנו באתר גם את הנושאים הבאים:

 • כמה פיצויים מקבלים על תאונת דרכים
 • פיצויים לאחר תאונת דרכים
 • פיצוי בגין תאונת דרכים קלה
 • פיצויים תאונת דרכים

דף הבית

חברת עורכי דין שפרגר ושות'​ משרד עורכי הדין שפרגר ושות' מעניק ללקוחותיו שירות אישי, יעיל ומקצועי בתחומי העיסוק השונים של המשרד. תביעות ביטוח תביעות נפגעי תאונות דרכים

קרא עוד »

גידול שפיר במוח

גידול שפיר במוח ורשלנות רפואית תחת החוק גידול שפיר במוח הוא גידול עם גבולות ברורים, שתאיו אינם מתפשטים לאיברים אחרים בגוף. שכיחותם של הגידולים האלו

קרא עוד »

תביעות תאונות אישיות

נפצעת בתאונה? יכול להיות שמגיעים לך כספים מחברות הביטוח! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 שפרגר ושות' בתביעות ובתיקים מול המוסד לביטוח לאומי, משרד

קרא עוד »

תביעות ביטוח לאומי

סובל מנכות? יכול להיות שמגיע לך קצבה לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 שפרגר ושות' בתביעות ובתיקים מול המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, חברות

קרא עוד »

פייסבוק

סובל מנכות או מחלה? יכול להיות שמגיעה לך קצבה לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 שפרגר ושות' בתביעות ובתיקים מול המוסד לביטוח לאומי, משרד

קרא עוד »
גידול שפיר במוח

אודותינו

משרד עורכי הדין שפרגר ושות' מעניק ללקוחותיו שירות אישי ויעיל, עם המצוינות המקצועית בתחומי ההתמחות השונים של המשרד. המשרד מנוהל על ידי עורך הדין טל

קרא עוד »

תאונות דרכים

עברת תאונת דרכים? מגיע לך פיצוי מחברת הביטוח! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 שפרגר ושות' בתביעות ובתיקים מול המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות,

קרא עוד »

תאונות תלמידים

הילד נפצע בבית הספר או הגן? מגיע לו פיצויי! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 שפרגר ושות' בתביעות ובתיקים מול המוסד לביטוח לאומי, משרד

קרא עוד »

אובדן כושר עבודה

איבדת את היכולת לעבוד ולהשתכר? יכול להיות שמגיעים לך כספים מחברות הביטוח לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 שפרגר ושות' בתביעות ובתיקים מול המוסד

קרא עוד »

תביעות נזיקין

נפצעת בתאונה? משרדנו עוסק שנים רבות בתביעות נזיקיות וידאג לך מהרגע הראשון עד לקבלת הכספים! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 שפרגר ושות' בתביעות

קרא עוד »

עו"ד נזיקין

נפצעת בתאונה? משרדנו עוסק שנים רבות בתביעות נזיקיות וידאג לך מהרגע הראשון עד לקבלת הכספים! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 שפרגר ושות' בתביעות

קרא עוד »

תאונות עבודה ביטוח לאומי

נפגעת בתאונת עבודה? משרדנו ידאג לקבלת הפיצוי המקסימלי מהביטוח הלאומי לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 שפרגר ושות' בתביעות ובתיקים מול המוסד לביטוח לאומי,

קרא עוד »
תמונת הולוגרמה , אדם בחליפה מחזיק נייד. שפרגר ושות' - עו"ד לתביעות נזיקין

צור קשר

פרטי יצירת קשר טלפון: 04-6208110 פקס: 077-5601154 דוא"ל: Ts@sperger-law.co.il כתובתינו: הצפצפה 3, רמת ישי. a.d shopping center ת.ד 10139 מיקוד 3009500 שעות פעילות ימים: א'-ה'

קרא עוד »

תביעת גליובלסטומה

בני 63 ומעלה? סובלים גליובלסטומה? מגיע לכם פיצויי! אלפים כבר זכו איתנו בפיצוי נכבד! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 פיצויים לנפגעי גליובלסטומה, GBM:משרדנו

קרא עוד »
תביעה לנכות מעבודה

נכות מעבודה

במשרד עו"ד שפרגר ושות' מכירים בעובדה כי התהליכים מול המוסד לביטוח לאומי הינם תהליכים מורכבים ולא פשוטים, ולכן מעניק המשרד ליווי מקצועי ומקיף בתהליך זה.

קרא עוד »
הסכם שכר טרחה נזיקין

גמלת שירותים מיוחדים

במסגרת הביטוח הלאומי קיימת אפשרות להגשת תביעה לנכות לביטוח לאומי בגין גמלת שירותים מיוחדים, כשזו מתווספת לגמלת הנכות שכבר משולמת לתובע בשל מצבו הרפואי. מהם

קרא עוד »
ביטוח לאומי נכות מעבודה

סיעוד

במשרד עו"ד שפרגר ושות' אנו מסייעים ללקוחותינו במימוש זכויתיהם אל מול המוסד לביטוח לאומי, לרבות בקבלת גמלת סיעוד. הזכאי לגמלת סיעוד יבחר את השירותים המתאימים לו

קרא עוד »
קצבת ניידות

קצבת ניידות

כאשר מדובר בביטוח לאומי – נכות מעבודה, גמלת נכות מעבודה, מענק נכות מעבודה או תביעות של חברות ביטוח פרטיות לרבות תביעות של המוסד לביטוח לאומי,

קרא עוד »

תביעת שוואנומה

בני 63 ומעלה? סובלים משוואנומה? מגיע לכם פיצויי! אלפים כבר זכו איתנו בפיצוי נכבד! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 פיצויים ומימוש זכויות לחולי

קרא עוד »

תביעת לוקמיה

בני 63 ומעלה? סובלים מלוקמיה? מגיע לכם פיצויי! אלפים כבר זכו איתנו בפיצוי נכבד! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 פיצויים ומימוש זכויות לנפגעי

קרא עוד »

תביעת סרטן הפה והלוע

בני 63 ומעלה? סובלים מסרטן הפה והלוע? מגיע לכם פיצויי! אלפים כבר זכו איתנו בפיצוי נכבד! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 פיצויים לנפגעי

קרא עוד »

תביעת מנינגיומה

בני 63 ומעלה? סובלים ממנינגיומה? מגיע לכם פיצויי! אלפים כבר זכו איתנו בפיצוי נכבד! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 פיצויים לחולי מנינגיומה:משרדנו עוסק

קרא עוד »

תביעת לימפומה

בני 63 ומעלה? סובלים מסרטן לימפומה? מגיע לכם פיצויי! אלפים כבר זכו איתנו בפיצוי נכבד! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 פיצויים ומימוש זכויות

קרא עוד »

תביעות ביטוח חיים

תביעות ביטוח חיים – כל העובדות החשובות תביעת ביטוח חיים היא תביעה שנועדה לממש זכות שאותה ביטחנו מבעוד מועד. למען השקט הנפשי שלנו, הנה כמה

קרא עוד »

תביעת סרטן הגרון

בני 63 ומעלה? סובלים מסרטן הגרון? מגיע לכם פיצויי! אלפים כבר זכו איתנו בפיצוי נכבד! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 פיצויים לנפגעי סרטן

קרא עוד »

תביעת סרטן בלוטת הרוק

בני 63 ומעלה? סובלים מסרטן בלוטת הרוק? מגיע לכם פיצויי! אלפים כבר זכו איתנו בפיצוי נכבד! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 פיצויים לנפגעי

קרא עוד »

תביעת סרטן בלוטת התריס

בני 63 ומעלה? סובלים מסרטן בלוטת התריס? מגיע לכם פיצויי! אלפים כבר זכו איתנו בפיצוי נכבד! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 פיצויים ומימוש

קרא עוד »
תביעה לנכות מעבודה

תאונת עבודה פיצויים

פיצויים תאונות עבודה עורך דין ביטוח לאומי, תאונות עבודה והביטוח הלאומי רבים מאתנו מתכוננים בכל בוקר ליציאה למקום העבודה וחוזרים ממנו בשלום בשעות אחר הצהריים

קרא עוד »

תביעת ביטוח סיעודי

בעבור בני הגיל השלישי כמו גם כאלו הסובלים מנכות משמעותית וקבועה, עזרה סיעודית היא כמו אוויר לנשימה. לעיתים, הדרך לקבלת זכויותיכם מעט ארוכה, אך היא

קרא עוד »
תביעה בלוטת התריס

תביעות רשלנות רפואית

רשלנות רפואית כאשר רופא מתחיל את עבודתו במקצוע הוא מונחה לפעול לפי הנחיית הבסיס – "פרימום נון נוקרה" אותה ניתן לתרגם כ"ראשית, אל תגרום לנזק".

קרא עוד »
עורך דיו נפגעי גזזת

נפגעי גזזת

עו"ד לתביעות גזזת – גזזת – רקע כללי מחלת הגזזת הינה מחלת עור פטרייתית מדבקת ביותר המוכרת מזה מאות שנים. בראשית דברינו רק נציין כי

קרא עוד »
תביעת נזיקין

תביעות נזיקין

תביעות נזיקין נולדות ברוב המקרים מתוך אירועים יומיומיים החלים סביבנו. באירועים אלו מתקיימת העילה להגשת תביעת נזיקין למול נזק שקרה בשל רשלנותו של אחר, אשר

קרא עוד »

תביעות ביטוח לאומי

סובלים מנכויות רפואיות? אתם מתחת לגיל פנסיה?יתכן ואתם זכאים לקצבה חודשית בסכום של עד 4,000 ₪! אנשים הסובלים משלל בעיות רפואיות כגון: בעיות אורתופדיות, סוכרת,

קרא עוד »
עורך דיו נפגעי גזזת

מנינגיומה מוחית

מנינגיומה מוחית: נפגעי גזזת ובני משפחותיהם יכולים לתבוע את המדינה לפני כשמונה עשורים, מעט לפני קום המדינה, הגיעו לארץ עשרות אלפי עולים חדשים מרחבי העולם.

קרא עוד »
עורך דיו נפגעי גזזת

אדנומה של יתרת המוח

אדנומה של יתרת המוח: כיצד נפגעי הטיפולים נגד גזזת יכולים לממש את זכאותם לפיצויים? מהי אדנומה של יתרת המוח? בלוטת יתרת המוח (המכונה בלעז היפופיזה)

קרא עוד »
עורך דיו נפגעי גזזת

סרטן בלוטת התריס

סרטן בלוטת התריס: האם נפגעי טיפולים נגד גזזת יכולים לקבל פיצויים? אתם או הוריכם אובחנתם כחולים בסרטן בלוטת התריס לאחר שעברתם טיפולים נגד גזזת מעט

קרא עוד »

תביעת ביטוח מחלות קשות

תביעת ביטוח מחלות קשות יכולה להוות הליך הכרחי אשר בסופו מעט נחמה לחולה ולבני משפחתו. זה מה שעליכם לדעת אם שורות אלו רלוונטיות עבורכם או

קרא עוד »

תאונת עבודה מעסיק

תאונות עבודה מעסיק – רקע כללי אין ספק כי "תאונת עבודה מעסיק" מהווה צירוף מילים שמטיל מורא בקרב מעסיקים רבים, במיוחד אלו אשר מעסיקים עובדים

קרא עוד »

תביעת תאונת דרכים רכב

ההשלכות של מעורבות בתאונות דרכים מהסוג הקשה ביותר הינן לצערנו מנת חלקן של הרבה משפחות בישראל. חרף הירידה הקטנה באחוז תאונות הדרכים, עדיין חשוב לדעת

קרא עוד »
ביטוח לאומי קצבת נכות

תביעות ביטוח לאומי

משרדנו עוסק במיצוי זכויות מול המוסד לביטוח לאומי ומעמיד לרשותך את המקצועיות והניסיון בתחום זה. אם נפגעת בעבודה, אם את/ה סובל/ת ממחלה, משרדנו ישמח לסייע

קרא עוד »

תביעת ביטוח בריאות

במידה והתגלו מחלוקות בינכם ובין חברת הביטוח על רקע תביעה בפוליסת ביטוח בריאות פרטי, הנה כמה פרטים חשובים על פניו, המדינה מסבסדת חלק ניכר מתוך

קרא עוד »

תביעות ביטוח סיעודי ילדים

מתוקף זכויות המעוגנות בחוק, זכאים ילדיכם לביטוח באמצעות פוליסת ביטוח של תאונות אישיות בילדים. רשויות ציבוריות בארץ הן אלו אשר אחראיות לבטח ילדיכם בביטוח הנ"ל.

קרא עוד »
תביעות ביטוח סיעודי ילדים

עורך דין תאונות תלמידים

תאונות תלמידים – מידע חיוני ביטוח תאונות אישיות לתלמיד הוא סוג מיוחד של ביטוח הדומה לביטוח תאונות אישיות (אך שונה באספקטים מסויימים) שמטרתו כיסוי התלמידים

קרא עוד »

תביעת ביטוח נכות מתאונה

במידה ואתם או האנשים היקרים לכם סובלים מנכות כתוצאה מתאונה ולאורך השנים שילמתם בעבור פוליסת ביטוח בתחום, ודאי תרצו לוודא כי אתם אכן מקבלים את

קרא עוד »
חניית נכים

ביטוח לאומי קצבת ניידות

הביטוח הלאומי משמש בישראל כגוף המעניק לנפגעים בתאונות שונות וכן לנכים מסיבות רפואיות או מלידה, הטבות סוציאליות. אחת ההטבות, שהוכרזה כבר לפני יותר מחמישה עשורים

קרא עוד »

תביעת ביטוח סיעודי קבוצתי

תביעת ביטוח סיעודי קבוצתי ביטוח סיעודי קבוצתי: סוג ביטוח בעבור קבוצת אנשים שמעוניינים לבטח את עצמם. קבוצות שונות של אנשים העוסקים במקצועות חופשיים ומאוגדים תחת

קרא עוד »

תביעת ביטוח סיעודי קשישים

תביעת ביטוח סיעודי קשישים היא עניין רלוונטי שמעסיק הרבה בתי-אב בישראל אם אתם מצויים בהליך מול חברת הביטוח ומעוניינים בפיצויים מירביים, הנה מה שעליכם לעשות:

קרא עוד »

תביעת ביטוח מנהלים

תביעות ביטוח – תביעת ביטוח מנהלים ביטוח מנהלים אמנם אינו נחלתו או נחלתה של כל אחד או אחת מאיתנו , אך איך אנחנו תמיד אומרים

קרא עוד »

תביעת תאונת דרכים קשה

תביעת תאונת דרכים קשה – המדריך השלם כאשר אנו שומעים על תאונות דרכים קשות , כאלו שהותירו את המעורבים בהן פצועים וחבולים בגוף ובנפש, אנו

קרא עוד »

תביעת ביטוח תלמידים

תביעות ביטוח – תביעת ביטוח תלמידים הילדים והילדות שלנו חשובים לנו לאין ערוך. הם למעשה דור ההמשך שלנו ואחד הדברים החשובים לנו ביותר מעצם קיומנו

קרא עוד »

תביעות תאונות דרכים

בעמוד זה תמצאו מידע מפורט בנוגע לפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. ניתן לומר בזהירות כי רובנו נרצה לדעת כיצד ביכולתינו לממש זכויותינו כאשר הדבר נוגע לפיצויים

קרא עוד »
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Facebook
x
 
x
 
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!