תביעת תאונות דרכים

כמה פיצויים מקבלים על תאונת דרכים

תביעת תאונות דרכים
תביעת תאונות דרכים

פיצוי בגין תאונת דרכים קלה

כמה פיצויים מקבלים על תאונות דרכים? על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, נפגעי תאונות הדרכים זכאים בקבלת פיצויים מחברות הביטוח בגין נזקי גוף שנגרמו להם וללא כל קשר האם הם אשמים בגרימת התאונה. מייד נסביר את כל הפרטים:

מהו הבסיס לקבוע שמדובר בתאונת דרכים?

בהנחה כי מדובר באירוע אשר נסיבותיו מוגדרות כתאונת דרכים על פי החוק, ישנם מספר תנאים מצטברים לזכאות לפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, כגון: תעודת ביטוח חובה תקפה למועד התאונה, רישיון נהיגה תקף למועד התאונה וקיום של נזק גוף.

התביעה לקבלת פיצויים לנפגעי תאונות דרכים בגין נזקי הגוף מוגשת נגד חברת הביטוח המבטחת את הרכב בו נהג הנפגע. כאשר מדובר בנפגע שהינו הולך רגל, התביעה לקבלת פיצויים תאונת דרכים מוגשת נגד חברת הביטוח אשר מבטחת את רכבו של הפוגע.

בנסיבות בהן הולך רגל נפגע מרכב אשר ברח או כאשר מדובר בנפגע אשר ביטוח החובה של הרכב אינו מכסה את השימוש ברכב שפגע בו, תוגש התביעה לקבלת הפיצויים נגד "קרנית" – גוף סטטוטורי לפיצוי נפגעי תאונות דרכים בנסיבות אלו.

אישור משטרתי לנפגעי תאונת דרכים

בהמשך לקביעה שמדובר בתאונת דרכים, אנו נצטרך אישור רשמי ממשטרת ישראל. הדבר מהווה נדבך חשוב בכל הנוגע לשלבים בתחום הנוגע לנושא הרחב – פיצויים תאונת דרכים.

על מנת לקבל את אותו אישור משטרתי, חשוב לפנות בהקדם ליחידת אגף התנועה של משטרת ישראל באזור בו התקיימה התאונה. על המעורב בתאונה עצמה להופיע באופן אישי יחד עם תעודה מזהה, פרטי המעורבים בתאונה ומיקומה המדויק תוך מילוי טופס שנקרא "טופס הודעה על תאונת דרכים". לטופס יש להוסיף עותקים, במידה והם רלוונטיים של:

 • רישיון הנהיגה של הנפגע
 • רישיון הרכב
 • תעודת ביטוח חובה של הרכב
 • מכתב שחרור ממיון
 • פרטי הפוגע ושאר המעורבים בתאונה (שם מלא, מספר טלפון, פרטי הרכבים)
 • אם בתאונה לא נכחה באיזשהו שלב משטרת התנועה, יש להוסיף גם לטופס עותקים של דו"ח שמאי, דו"ח מחוקר תאונות וצילומים רלוונטיים מהזירה.

נפגעתם בתאונת דרכים – איך לפעול נכון?

ייצוג הלקוח על ידי עורך הדין בתביעות לקבלת פיצויים בגין נזקי גוף אשר נגרמו מתאונות דרכים, מתחיל באיסוף חומר רפואי ופרטים רלוונטיים לעניין נסיבות התאונה, בחינה עמוקה של עורך הדין אודות הזכאות לקבלת פיצויים, בדיקת גובה הנזק וזאת תוך התייעצות עם מומחים רפואיים, בחירת אסטרטגיית הטיפול בתיק של עורך הדין, צוות משרדו והלקוח עצמו – בין אם באופן ניהול המשא ומתן עם חברת הביטוח וזאת תוך חתירה להשגת הפיצוי המרבי עבור הלקוח, ובין בניהול התיק מול בית המשפט והכל בשקיפות מלאה מול הלקוח ולשביעות רצונו.

כיצד מחושב גובה סכום הפיצויים לנפגע תאונות דרכים?

כמה פיצויים מקבלים על תאונות דרכים? ישנם מספר פרמטרים המרכיבים את חישוב גובה סכום הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים המוגדרים כ"ראשי נזק". שקלול כל ראשי הנזק יחד יביא אותנו לשקלול סך הפיצוי המוגדר כ"תחשיב נזק".

ניתן להצביע על מספר תחשבי נזק עיקריים:

 • דרגת נכות: מהווה את אחד הפרמטרים המרכזיים המשפיעים על גובה סכום הפיצוי. דרגת הנכות נקבעת באמצעות אחוזים וחישובה נעשה על ידי רופאים מומחים להם התמחות הנוגעת לסוג הפגיעה עצמה. בקביעה של דרגת הנכות קיימת אבחנה בין נכות רפואית לנכות תפקודית. בבחינה של הנכות הרפואית ההתייחסות היא לפגיעה הפיזית עצמה, אם למשל נפגע אדם ברגלו ומכאן ובשל כך מתקשה בהליכה. בבחינה של נכות רפואית, קיימת התייחסות לפגיעה בתפקודו של האדם, ביכולתו להתנהל ביומיום באופן עצמאי, ביכולתו להמשיך לעבוד ולהשתכר וכדומה. חשוב להדגיש כי בחישוב סכום הפיצויים תחת אותו פרמטר, ניתן משקל גבוה יותר לנכות התפקודית לעומת הנכות הרפואית.
 • גיל הנפגע: גילו של הנפגע בעת התאונה גם כן משמעותי – ככל שגילו של הנפגע צעיר יותר כך הסיכוי גובר לקבלת פיצוי גבוה יותר. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שאדם צעיר הנפגע בתאונת דרכים יצטרך להתמודד עם נכותו עקב אותה פגיעה למשך מספר רב יותר של שנים ואף ויתכן כי בטרם התאונה עדיין לא הביא עצמו למיצוי מרבי של יכולותיו אשר היו מאפשרות לו הכנסה רחבה.
 • כושר השתכרות: נתון הנקבע באמצעות השוואה בין הכנסתו של הנפגע לפני תאונת הדרכים ובין גובה הכנסתו לאחר התאונה. ההפרש בין שני הסכומים מגלם בתוכו את הפגיעה שנרשמה בכושר השתכרותו של הנפגע ובעצם משמש כבסיס לחישוב ההפסד הכספי של הנפגע לשנים קדימה עד פרישתו לגמלאות.
 • פוטנציאל השתכרות: הנתון נקבע באמצעות הערכה לגבי העלייה הצפויה בהכנסתו של אדם במהלך חייו לולא הפגיעה שנגרמה לו, וכן באמצעות הערכה עד כמה נפגעה אותה עלייה פוטנציאלית בעקבות התאונה. לפרמטר זה חשיבות ומשמעות במקרים בהם הפגיעה היא באדם צעיר אשר יוכל לטעון בעזרת עורך דינו, כי בהמשך חייו היה צפוי והגיוני שיוכל להעלות את הכנסתו באופן משמעותי.
 • בחישוב פוטנציאל של ההשתכרות נעשים לא פעם שימושים בעזרים סטטיסטיים לגבי צפי השכר בתחומי עיסוק שונים, זאת תוך התבססות גם על מקרים אחרים מהעבר בהם נתנו משקל לפרמטר זה. כאן חשוב להדגיש שלעורך הדין משקל רב ביכולת להציג באופן מקצועי פוטנציאל להשתכרות גבוהה של הנפגע לבטח אם מדובר בבחור צעיר.
 • כאב, סבל ועוגמת נפש: פרמטר זה מתבסס על נוסחה מתמטית בעלת שלושה משתנים: שיעור הנכות הרפואית שנקבעה, גיל הנפגע במועד התאונה ומספר ימי אשפוזו בשל התאונה. חשוב לציין שבגין פרמטר זה ישנה תקרה מרבית הקבועה בחוק.
 • הוצאות כלכליות: מהוות בעצם פרמטר המתייחס לנזק הכלכלי הישיר של הנפגע בגין התאונה. בין היתר נכללים תחת סעיף זה כלל ההוצאות על הנסיעות, הוצאות רפואיות, הפסדי פנסיה, הוצאות סוציאליות, הוצאות עזרה וסיעוד, הוצאות על ניידות, התאמת דיור לנכה, הוצאות על עזר רפואי מיוחד ועוד.

כמה פיצויים מקבלים על תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה?

כאשר הנפגע היה מעורב בתאונת דרכים המוגדרת גם כתאונת עבודה (התאונה אירעה בדרך לעבודה, תוך כדי העבודה או בחזרה מהעבודה), ישנה חשיבות רבה להגשת תביעה לפגיעה בעבודה גם למוסד לביטוח לאומי המזכה את הנפגע בפיצוי.

הסכומים המשולמים לנפגע על ידי המוסד לביטוח לאומי בנסיבות אלה, מנוכים מהפיצוי הסופי המשולם לנפגע על ידי חברת הביטוח במסגרת זכאותו לקבלת פיצויים על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

היותה של תאונת הדרכים גם תאונת עבודה שוב תעלה אצלנו השאלה כמה פיצויים מקבלים על תאונות דרכים? ובכן, מורכבות העניין מקשה להצביע על טווח סכומים מסוים ויש פרמטרים רבים, כמו גם תלות רבת משקל ביכולתו של עורך הדין להביא למקסום יכולותיו והנתונים הקיימים.

בנוסף תמצאו אצלנו באתר גם את הנושאים הבאים:

 • כמה פיצויים מקבלים על תאונת דרכים
 • פיצויים לאחר תאונת דרכים
 • פיצוי בגין תאונת דרכים קלה
 • פיצויים תאונת דרכים
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Facebook
x
 
x
 
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!