ביטוח לאומי קצבת נכות

תביעות קצבת נכות מביטוח לאומי

חושבים שמגיעה לכם קצבת נכות ביטוח לאומי? פנו בהקדם אל עורך דין מומחה בתחום, שיטפל בתביעה שלכם מתחילתה ועד סופה, כאשר הסוף המיוחל הוא זכייתכם בתביעה וקבלת קצבת נכות רחבה ככל הניתן. עורך דין מקצועי בתחום יחסוך לכם את הסחבת וחוסר הידע הקיים אצל כל אזרח פשוט, לגביי מה צריך להיכלל בתביעה להשגת קצבת נכות מביטוח לאומי, כיצד להשיג יותר מביטוח לאומי ואיך להגדיל את קצבת הנכות שלכם באמצעות הגשה נכונה של כל מסמכיי התביעה.

כל מה שצריך לדעת על קצבת נכות ביטוח לאומי

קצבת נכות ביטוח לאומי היא למעשה קצבת נכות כללית חודשית, המשולמת לנפגע המבוטח שזכה בתביעה. הגשה נכונה של התביעה חשובה ביותר להצלחת התביעה ויש לה משקל רב לשנים הבאות שכן הגשת ערעור לא רק שלוקחת זמן אלא גם עלולה להסתיים באי הצלחה לשנות את החלטת המוסד לביטוח לאומי. איך אפשר להשיג קצבת נכות מקסימלית? ראשית כל חייבים להכיר את כל התנאים לזכאות ולא לפסוח על אף סעיף. דבר שני הוא לדעת בדיוק על איזה סעיף או סעיפים מוגשת התביעה ולצרף אליה את כל הסימוכין והאישורים מהועדות הרפואיות, מסמכים אישיים וכדומה, מידע הדרוש לפקיד הביטוח הלאומי בבואו לדון בזכאותכם, דרגת הזכאות, אחוזי הנכות וכו'.

קביעת דרגת אי הכשירות לקביעת גובה קצבת הנכות הכללית

דרגת אי הכשירות של מגיש התביעה צריכה להיקבע לאחר פנייה לוועדה רפואית בצירוף כל האישורים הנלווים על מנת שזו תדון באחוז דרגת אי הכשירות. קצבת הנכות הכללית תשולם עבור כל מי שכושר ההשתכרות שלו או שלה נפגעו או צומצמו לפחות ב-50 אחוזים ונקבעה עבורם נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות (במקרים מסוימים מספיקה רמת נכות של 40% בלבד).

במידה והתובע או התובעת לקצבה החלו לעבוד במהלך התביעה, הסכום הכללי שיקבלו במידה וזכאותם לקצבת נכות תאושר, יהיה גבוה מסכום הקצבה לבדה.

נכון לשנת 2023 סכום הקצבה המלא אותו ניתן לקבל מביטוח לאומי בגין נכות כללית הוא 3700 שקלים חדשים.

הנכות עבורה ניתן לקבל קצבת נכות כללית כוללת פגיעות גופניות, שכליות ונפשיות, ובהתאם לסוג הפגיעה וחומרת המצב, נקבעת דרגת האי כשירות כאשר גובה הקצבה נקבע גם כן בהתאם.

טיפ חשוב: עבור מי שזקוק לכסף באופן מידי, ובשל העובדה שלרוב עובר זמן רב עד שתביעתו מטופלת, יכול בינתיים אזרח המגיש תביעה לקצבת נכות ליהנות מהבטחת הכנסה במידה וקיימת לו זכאות לכך.

מהן תוספות תלויים

בנוסף לקריטריונים לקביעת גובה קצבת הנכות קיימות תוספות המשולמות למקבלי קצבת הנכות עבור בני או בנות זוגם. גובה התוספת נקבע לפי רמת השכר של בן או בת הזוג. קיימת תוספת בשיעור מלא – תוספת הנקבעת עבור מי שזכאי לדרגת אי כשירות מלאה, כלומר 75% או מאה אחוזים. קיימת גם תוספת חלקית אשר תשולם לזכאי הקצבה בהתאם לדרגת אי כושר העבודה שלו או שלה, דהיינו: 74%, 65% או 60% לפי רמת המשכורת ברוטו אותה הם מקבלים.

עבור מי שיש לו ילדים, מדובר בתוספות משמעותיות ואם מקבל קצבה בודד או בודדת זכאים לקבל 3700 שקלים קצבה, הריי שזכאי לקצבה בעל שני ילדים יכול לקבל 1908 שקלים נוספים עבור שני ילדיו ולהגיע לסך קצבה של 5608 שקלים.

כדאי לדעת: זכאי או זכאית המקבלים דמי מזונות, סכום זה ישוקלל בסכום התוספות ויופחת ממנו בהתאם לגובה תשלום דמי המזונות. עוד הכנסות שיכולות לקזז מגובה תוספות התלויים הן הכנסות שלא מעבודה כמו הכנסות מקרן פנסיה, מלגות למיניהן (לרבות מלגת אברכים), רווחים על השקעות הון, הכנסה מרכוש (מכירה, השכרה), קצבה בגין זכאות אחרת המשולמת מביטוח לאומי ועוד.

עוד חשוב לדעת שעל פי החוזר של המוסד לביטוח לאומי, גם דמי לידה, גמלה לשמירת היריון, תשלום עבור שירות המילואים ודמי פגיעה, מחושבים כהכנסה לכל דבר לצורך חישוב תוספות התלויים.

בנוסף יש לדעת שהכנסה לא מעבודה הנכללת גם כן, היא הכנסתם של עצמאיים כל עוד היא אינה עולה על 15% מהשכר הממוצע במשק ורק במידה והם עוסקים בעבודה זו פחות משתיים עשרה שעות בשבוע.

קצבת נכות כללית עבור מי שהחל לעבוד

טוב לדעת שמי שמקבל קצבת נכות והחל לעבוד במקום עבודה כלשהוא, עדיין זכאי ליהנות ממלוא סכום הקצבה ועצם יציאתו לעבודה אינה פוגעת בגובה קצבת הנכות המשולמת לו מביטוח לאומי.

זכאים לקצבת נכות הם כל תושב או תושבת ישראלים שהגיעו לגיל 18 שנים ועד לגיל הפרישה (67 לגברים ו-62 לנשים נכון לשנת 2023). במקרים מיוחדים בהם זכאי הקצבה הוא קטין בגיל 16 עד 18 שנים העובד כקטין, תינתן הקצבה במידה והקטין או הקטינה יעמדו בתנאים הבאים:

  • נקבעה נכות רפואית לאותו קטין או קטינה בשיעור של לפחות 60% (או בשיעור של 40% ואפילו רק 25% במקרים מסוימים) וזאת בשל ליקוי גופני, נפשי או שכלי הנובע מתאונה, מום מולד או מחלה.
  • נקבע שבשל הנכות אין הוא או היא יכולים לעבוד עוד או שכושר ההשתכרות שלהם הופחת ב-50% או יותר וכן נקבעה עבורם דרגת אי כושר עבודה בשיעור של 60, 65, 74 או 100 אחוזים (גם מי שנקבעה לו דרגת נכות של 75% ייחשב כמי שיש לו דרגת נכות של מאה אחוז).
  • תושבת ישראל נשואה אשר עונה על הגדרות עקרת הבית ונקבעה עבורה נכות רפואית של 50% לפחות וכושר התפקוד שלה לתפקד בעבודות משק הבית צומצם בלפחות 50%.

חיילים, מתנדבים, עולים חדשים, תושבים חוזרים ועוד – תנאים נוספים לקבלת קצבת נכות כללית וקצבת נכות מעבודה

עבור חיילים, מתנדבים בשירות חובה ומתנדבי השירות הלאומי, קיימים תנאים נוספים לפיהם נקבע שקצבת הנכות הקיימת עבורם תימשך כל עוד הם בשירות. מי שנקבעה לו נכות רפואית זמנית וכן דרגת אי כשירות לזמן מוגבל בלבד, יוזמן להמשך האבחון הרפואי על מנת להעריך את המשך זכאותו לקצבת הנכות.

במקרה של עולה חדש המגיע לישראל כשיש בידו כבר קצבת נכות אותה קיבל במדינה ממנה הגיע, ישנה אפשרות שזכאות זו תימשך הלאה. אותו עולה חדש יוכל להגיש בקשה לבחינת זכאותו לקצבת נכות לאחר 9 חודשים מתאריך עלייתו ארצה.

גם תושבים חוזרים יכולים ליהנות מקצבת נכות במידה ואי כושר עבודתם נגרם בזמן בו לא היו תושבי ישראל. זכאות זו נקבעת במסגרת סעיף קצבת נכות כללית לתושב חוזר.

כפי שניתן להבין מהתוכן הנ"ל, קיימים סעיפים רבים, קטגוריות ותתי קטגוריות, אשר יכולות לבלבל כל אדם מהישוב אשר אינו בקיא בחוק הזכאות לקבלת קצבת נכות על כל מרכיביו. על מנת שלא תפספסו אף תנאי לזכאות ותוכלו להשיג את מלוא הזכאות לקצבת נכות כללית או קצבת נכות מעבודה דרך המוסד לביטוח לאומי, מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין מוסמך ומקצועי שיידע לטפל בתיק שלכם בצורה היסודית ביותר, ישיג עבורכם את התוצאות הטובות ביותר ויחסוך מכם את כאב הראש והטרטור הכרוכים בניהול תביעה מול ביטוח לאומי.

למידע נוסף וסיוע בהגשת בקשות זכאות ותביעה לקצבת נכות כללית, מעבודה או כל סוג קצבה אחרת, פנו אלינו ונשמח לעזור בהקדם. תודה ולהתראות.

תביעה לנכות מעבודה

נכות מעבודה

במשרד עו"ד שפרגר ושות' מכירים בעובדה כי התהליכים מול המוסד לביטוח לאומי הינם תהליכים מורכבים ולא פשוטים, ולכן מעניק המשרד ליווי מקצועי ומקיף בתהליך זה.

קרא עוד »
הסכם שכר טרחה נזיקין

גמלת שירותים מיוחדים

במסגרת הביטוח הלאומי קיימת אפשרות להגשת תביעה לנכות לביטוח לאומי בגין גמלת שירותים מיוחדים, כשזו מתווספת לגמלת הנכות שכבר משולמת לתובע בשל מצבו הרפואי. מהם

קרא עוד »
ביטוח לאומי נכות מעבודה

סיעוד

במשרד עו"ד שפרגר ושות' אנו מסייעים ללקוחותינו במימוש זכויתיהם אל מול המוסד לביטוח לאומי, לרבות בקבלת גמלת סיעוד. הזכאי לגמלת סיעוד יבחר את השירותים המתאימים לו

קרא עוד »
קצבת ניידות

קצבת ניידות

כאשר מדובר בביטוח לאומי – נכות מעבודה, גמלת נכות מעבודה, מענק נכות מעבודה או תביעות של חברות ביטוח פרטיות לרבות תביעות של המוסד לביטוח לאומי,

קרא עוד »
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Facebook
x
 
x
 
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!