גמלת נכות מעבודה
גמלת נכות מעבודה

התיישנות תביעת נזיקין

התיישנות תביעת נזיקין
התיישנות תביעת נזיקין

תביעות נזיקין נועדו לפצות את האדם בשל פעולה שהתבצעה ברשלנות וגרמה לנזק, או לחילופין פעולה שבוצעה במזיד וגרמה לתוצאה דומה. עם זאת, החוק קובע מגבלה של שבע שנים מהרגע בו ארע המקרה שבעטיו הוגשה התביעה, לאחר מכן חלה התיישנות ולא ניתן לתבוע.

למרות הקביעה הקיימת בנוגע להתיישנות, קיימים סייגים גם לחוק זה, מקרים כמו תביעות על אירועים שהתרחשו כאשר התובע היה קטין, או כאשר הנזק התגלה רק שנים רבות לאחר ביצוע אותה פעולה רשלנית.

נעמוד בקצרה על הסיטואציות השונות המאפשרות לתבוע תביעת נזיקין, גם לאחר שעברו שבע שנים מאז אותה התרחשות שגרמה לנזק.

התיישנות תביעת נזיקין – מה קורה כאשר התובע הוא קטין?

לעתים, מקרה שארע כנגד קטין מצדיק מתן פיצוי, אך הקטין עדין לא היה כשיר להגיש תביעה, או לא היה מודע לעובדה כי מדובר באירוע המצדיק פיצוי. במקרה זה, ספירת שבע השנים להתיישנות אינה מתחילה מהרגע שבוצע המחדל אלא מהרגע בו הקטין הגיע לבגרות – דהיינו מהגיעו לגיל 18.
ניתן לטעון, באופן כללי, כי כל נזק שנגרם לקטין לפני הגיעו לגיל 18, יאפשר לו לתבוע תביעת נזיקין עד לגיל 25, ומקרי התיישנות תביעת קטין אינם עומדים במגבלת שבע השנים. כל זאת, למעט, אם הקטין נפטר במהלך תקופה זו, ולכן יורשיו אינם יכולים לתבוע במקומו את תביעת הנזיקין.

מה קורה אם הנזק התגלה רק שנים לאחר הפעולה שגרמה לו?

סוג דומה של תביעות הזוכות להארכה מסוימת של תקופת ההתיישנות הוא תביעה על אירוע שהתרחש, גרם לנזק, אך תוצאות הנזק התגלו רק שנים מאוחר יותר. מקרה זה מכונה "התיישנות כשרכיב הנזק התגלה באיחור".
על מנת להבין מהו רכיב הנזק יש לזכור כי לתביעת נזיקין שלושה רכיבים עיקריים: ביצוע פעולה בצורה רשלנית, נזק שנגרם בעטיה והוכחת הקשר הסיבתי בין אותה פעולה לנזק שנגרם.
לעתים, הפעולה מתרחשת בשנה מסוימת, אך רק לאחר שמונה שנים מתגלה הנזק שגרמה. אם ניתן להוכיח כי עברו פחות מעשר שנים (המהוות הרף העליון לתביעת נזיקין מסוג זה) ניתן עדיין להגיש את התביעה.

ומה אם התובע לא ידע את כל הפרטים הנוגעים לעילת התביעה?

הסוג האחרון של התביעות המאפשרות הארכה מסויימת של תקופת ההתיישנות על פי החוק הוא מקרה שבו התובע לא היה מודע לזכותו לתבוע, לכלל העובדות הנוגעות לתביעה, וכן – כלשון החוק – אם נהג כשורה ואף "בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותן".
תביעות אלה מעניקות את היתרון המכונה "הארכת תקופת ההתיישנות – התיישנות שלא מדעת" ומעניקות לתובע ארכה נוספת להגשת התביעה. עם זאת, יש לסייג, חובת ההוכחה קיימת על התובע כי באמת לא ידע את כלל העובדות הנוגעות למקרה האמור.

לסיכום, למרות העובדה כי פעמים רבות תביעות נדחות בשל התיישנות, לעתים ניתן להשתמש בכלים המוענקים על פי חוק לתובעים להארכת תקופה זו. אם אתם בספק, מומלץ להיוועץ בעו"ד מומחה ולוודא האם תביעתכם עומדת בתנאי אחד מהמקרים המוזכרים לעיל.

לקריאה נוספת אודות תביעות נזיקין

שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Facebook
x
 
x
 
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!