עו"ד בתביעות נגד ביטוח לאומי
עו"ד בתביעות נגד ביטוח לאומי

פטור והחזר ממס הכנסה

פטור והחזר ממס הכנסה
פטור והחזר ממס הכנסה

נפגעתם בעבודה או חליתם? חלק ממקבלי קצבאות הנכות בביטוח הלאומי זכאים גם להטבות מס אם הם עובדים.

במאמר זה נסקור בקצרה את הסיטואציות השונות בהן בעלי דרגות נכות גבוהות זכאים לפטור ממס הכנסה עד לתקרת הכנסה המתעדכנת באופן שוטף על פי סעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה.

נכון להיום תקרת ההכנסה הרלוונטית נקבעת לפי מהות ההכנסה (האם היא מיגיעה אישית או הכנסה פאסיבית) כאשר התקרה המקסימלית היא 608,400 שקלים לכל שנת מס.

עיוורים

עיוורים בעלי תעודת עיוור, אם כתוצאה מתאונה, מחלה או לקות מולדת זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה עד לתקרה שציינו.
עם זאת, תקרת הזכאות משתנה כאשר מדובר בהכנסה פאסיבית שאינה מעבודה. הכנסה זו יכולה להיות מהשכרת נכסי נדל"ן, השקעה בניירות ערך וקבלת ריבית וחסכונות שונים.

אם ההכנסה היא פאסיבית יוכלו ליהנות מפטור ממס עד ל-70,000 ₪ בלבד כאשר מעבר לסכום זה יצטרכו להתחיל לשלם מס בשיעור נמוך.
במידה וההכנסה הפאסיבית היא מהשקעות נדל"ן בארה"ב חלק מהפטור יתקבל עוד במהלך הגשת הדו"ח האמריקאי להכנסות משכירות ומהשקעה בניירות ערך אמריקניים, שכן גם רשויות המס המקומיות בארה"ב מכירות בעיוורון כנכות המצדיקה הטבות מס נוספות.

אם המבוטח העיוור עובד במקום כלשהו ומקבל משכורת ההכנסה תתקזז מסכום זה.

איך לקוי ראייה יכול לקבל פטור זה?

ראייה לקויה (צורך במשקפיים) אינה מזכה באופן אוטומטי מפטור. אך, עם זאת, נקבעו מספר חריגים בחוק שנועדו לאפשר לליקוי ראייה בצורה חמורה לזכות בהטבות זהות לשל עיוור. למעשה, התנאים הנבדקים זהים לתנאים המוגדרים על מנת לקבל תעודת עיוור.
תנאים אלה הם בחינת היכולת להבחין בעצמים הנמצאים במרחק שאינו עולה על שלושה מטרים גם בשימוש במשקפיים עם מספר גדול, שדה ראייה הקטן מ-20 מעלות וכן חדות ראייה הנמוך מ-3/60.

איך מקבלים את הפטור?

הפטור המוענק לעיוורים ולנכים בשיעורים גבוהים אינו מתקזז אוטומטית.

יש להגיש בקשה מיוחדת לרשויות המס באמצעות טופס מיוחד ולעבור וועדה רפואית בה נקבעים אחוזי הנכות.

תעודת עיוור המוענקת לעיוורים בצורה מלאה וגם לחלק מליקוי הראייה מסייעת בקבלת הפטור אך לא תמיד מס הכנסה יאושרו.

מקרי קצה של ליקויי ראייה עשויים להידרש להציג נתונים נוספים על מנת לקבל את הפטור.

מדוע כדי להסתייע בעורך דין מומחה על מנת לבקש את הפטור?

כאשר ניתן פטור ממס הכנסה הוא תקף למשך כל חייו של אדם.
הזכאות לפטור מאפשרת גם להגיש בקשה נוספת ולהזדכות במס רטרואקטיבית עד שש שנים ממועד אישור הבקשה.
לכן, חשוב להגיש את הבקשה בצורה הנכונה ולהתכונן לבדיקה של הוועדה הרפואית על מנת לממש את הזכויות המגיעות במלואן.

עם השנים, ככל שכמות הנכסים עולה, הכספים מושקעים בקרנות או שהעיוור ובני המשפחה הקרובה מחליטים לפתוח עסק מכניס, לפטור ממס יהיו השלכות פיננסיות בולטות יותר.

קבלת הפטור כבר עכשיו מאפשרת למקסם את הסכומים שיתקבלו ממס הכנסה על הכנסות עבר כמו גם ההכנסות בעתיד.

נכויות נוספות

נכים הסובלים ממספר רב של לקויות כמו סכרת, בעיות ניידות, פגיעות מתאונות וסיבות נוספות יכולים לבקש צירוף נכויות על מנת להגיע למינימום הנדרש בחוק לקבלת הנכות הקבועה. צירוף נכויות שונות המגיעות ל-89% יזכו בפטור מלא בעוד נכות אחת המגיעה ל-90% נכות קבועה ומעלה תזכה בפטור.

הכנסות שאינן מגיעות אישית (פאסיביות) ימומשו באותו שיעור שציינו לעיל בהתאם לתקרות דרגת המס שהוגדרה עבור בעלי תעודת עיוור.

לסיכום, מודעות לזכויות עיוורים ונכים בדרגות גבוהות, שחלקם עובדים במשרה מלאה ואחרים בעלי נכסים או השקעות פיננסיות יכולה לסייע במימוש זכויות אלה במס הכנסה. מעבר להטבות המוענקות על ידי רשויות המס ניתן לבקש גם ניכוי מס רכישה בקניית נכס בארץ (בשיעור העומד כיום על חצי אחוז) וכן לזכות להטבות ברשויות עירוניות (כמו למשל ניכוי של 40% מתשלום הארנונה).

WhatsApp
Facebook
Email
LinkedIn
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Facebook
x
 
x
 
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!