תביעת נזיקין

תביעות נזיקין

תביעות נזיקין נולדות ברוב המקרים מתוך אירועים יומיומיים החלים סביבנו. באירועים אלו מתקיימת העילה להגשת תביעת נזיקין למול נזק שקרה בשל רשלנותו של אחר, אשר נתבע כאחראי לפצות בדין את הניזוק.

על מי חלה חובת ההוכחה בתביעת נזיקין?

עורך דין תביעות נזיקין
עורך דין תביעות נזיקין

בכדי שהתובע יוכל להוכיח לבית המשפט במסגרת תביעת נזיקין כי נגרם לו נזק על ידי הנתבע, עליו לאסוף כמה שיותר ראיות ועדויות המחזקות טענותיו. חלק מהראיות כוללות, בין היתר, מסמכים רפואיים הנוגעים לנזק הרפואי שנגרם לו ותמונות ו/או וידאו ממקום האירוע. ברוב המקרים ההמלצה היא לעשות שימוש נבון בשירותיו של עורך דין תביעות נזיקין המכיר את התחום מקרוב. בניגוד לחוק הפלילי בו נדרשת התביעה להוכחת אשמה מעל לכל ספק סביר, כאן על התובע לשכנע את בית המשפט בצדקתו ב-51% בלבד וזאת בכדי שתביעתו תתקבל במלואה.

את מי תובעים?

עורך דין תביעות נזיקין יגיד לכם כי נהיר כי נרצה כמובן לתבוע את המזיק שגרם לנזק והפגיעה. תביעת נזיקין חשוב שתלווה על ידי עורך דין תביעות נזיקין וזאת בכדי שתוגש התביעה באופן הראוי והמלא ותניב את התוצאות הרצויות. הנתבע במקרים אלו יערב את החברה אשר בה הוא מבוטח, אם קיימת כזו, והיא זו שתמנה עורך דין מטעמה שיטפל בתביעה. עורך הדין של החברה המבטחת ייפגש עם הנתבע ויגבה ממנו את גרסתו המלאה לאירוע ובהתאם לכך יבנו השניים קו הגנה. על הנתבע יהיה להשתתף במימון הפיצוי לכשיקבע וזאת בהתאם לגובה ההשתתפות העצמית שנקבעה בפוליסת הביטוח שלו ועל כן מטרתו תהיה לשאוף יחד עם החברה המבטחת לפיצוי כמה שיותר נמוך.

יש מקרים בהם תביעת נזיקין תופנה  ליותר מנתבע אחד. מדובר על מקרים בהם אלו הנתבעים עצמם קשורים כולם בהתקשרות חוזית (למשל תביעת נזיקין כנגד קבלן פרטי אשר פעל במסגרת שיפוץ אותו קידמה והזמינה הרשות המקומית) כשכל צד מנסה לגלגל את האחריות על האחר. לכן, על עורך הדין המייצג אותנו, לבחון היטב את אותה התקשרות חוזית בין כלל הנתבעים, וזאת בכדי לאמוד במדויק את גובה האחריות של כל גוף ובהתאם לכך לדעת לדרוש הפיצוי באופן מידתי מכל אחד מהם.

במקרים אחרים, עורך דין תביעות נזיקין יגיד לכם כי ייתכן ותוצע פשרה במסגרת תביעת הנזיקין. יש פעמים בהם הצעת הפשרה מצד המזיק ועורך דינו תהה כזו שיהיה בה לספק אותנו ויש פעמים שההצעה תהיה רחוקה מלהיות כזו והיא לא תגלם בתוכה את גובה הנזק שאנו יחד עם עורך הדין, רואים בה כלא רלוונטית.

חשוב כמובן להבין שהצעת הפשרה הינה התחלה של מו"מ שבסופו ניתן יהיה יחד עם עורך הדין המייצג אותנו, להשיג פיצוי שהולם את תביעתנו במסגרת אותה פשרה. כאן חשוב לפעול באופן שאיננו נמהר ולתת לעו"ד הדין המטפל בתיק שלנו את המושכות לפעול באופן זהיר ומחושב, וזאת בכדי שיוכל להעריך הצורה נכונה מהם גבולות הגזרה בגובה הפיצוי אותו ניתן לקבל במסגרת הליך של פשרה, לבטח כשגובה הפיצוי יכול להיות משמעותי בהרבה מההצעה הראשונית במסגרת הפשרה.

מהן עלויות התובע?

שכר הטרחה לעורך דין תביעות נזיקין נגזר בתחום זה מגובה הפיצויים אותם מקבל התובע בתיק הנזיקין. לכן, הוצאתו העיקרית של התובע נוגעת ברוב המקרים לתשלום אגרות לבית המשפט בו תיק הנזיקין מתנהל ועלותן מסתכמת לרוב במאות שקלים בלבד.

בנוסף, יהיו מקרים שבהם על התובע להעמיק בשכנוע בית המשפט אודות הנזק שנגרם לו וזאת באמצעות חוות דעת מקצועית, כשגם בגינה קיימת עלות, ועלותה נגזרת מאיש המקצוע ממנו נזדקק לאותה חוות דעת.

במקרים בהם מדובר בחוות דעת של רופא מומחה, חשוב להכיר שעלותה המינימלית הינה כעשרת אלפים שקלים ויותר. עם זאת, במקרה והתביעה הניבה את התוצאות הרצויות, הנתבע יהיה מחויב על ידי בית המשפט לשאת בעלות חוות הדעת של המומחה.

מהם הסעדים בתביעות נזיקין?

עורך דין תביעות נזיקין ישמח לעדכנכם כי בתביעת נזיקין הסעד המרכזי בא ליד ביטוי בפיצוי כספי שיש בו להשיב לתובע את מצבו שהיה בו אם לא היה מתרחש אותו אירוע מצער. גובה הפיצוי הכספי נקבע על פי קריטריון ראשי נזק שאותם נהוג לסווג לשניים:

  • ראשי נזק ממוניים: מדובר על ראשי נזק הניתנים לכימות בקלות ומתייחסים להפסדי ההשתכרות העתידיים של התובע, דמי נסיעה, תשלומים לשירותים מסייעים, טיפולי סעד, הוצאות רפואיות ועוד. עורך דין תביעות נזיקין ידע להעניק לתובע תמונת מצב ברורה אשר תאפשר לו לקבל הערכה גסה לצפי גובה הפיצוי של בסיס ראשי הנזק הממוניים.
  • ראשי נזק לא ממוניים: מדובר בקריטריון בהקשר של הנזק הנוגע לתחושותיו של הנפגע בלי אלמנט אובייקטיבי של כאב וסבל ופגיעה באוטונומיה. קביעת נזק זו רחבה מאד והיא מקבלת ביטוי במקרים מגוונים כשמתן הערך הכספי לפיצוי כאן הופך מורכב ומאתגר הרבה יותר, וזאת בשל הקושי להצביע בברור על הראייה המסבירה את הנזק התחושתי של הנפגע. אחת הדרכים להעריך נזקים אלו היא באמצעות הקריטריונים של חוק הפיצויים של נפגעי תאונות דרכים, כששם נקבעו כללים ברורים הנוגעים לנושא של כאב וסבל. דרך נוספת, היא באמצעות הערכה משפטית עד כמה שהדבר ניתן לביצוע. גם כאן באה לביטוי יכולתו של עורך דין תביעות נזיקין להביא את בית המשפט להבין שנזק זה רחב וגדול ובצדו פיצוי הולם ומשמעותי.

הדרך למקסום הצלחת התביעה עוברת דרך עורך דין תביעות נזיקין

לפעול לבד בתביעת נזיקין מול הנתבע, עורך דינו וחברת הביטוח שלו מהווה אקט אותו ניתן לכנות כלא אחראי וכזה שברוב רובם של המקרים יביא לכישלון או במקרה הפחות גרוע לגובה פיצויים שאינו הולם את הפגיעה.

משרד של עורך דין תביעות נזיקין מהווה גורם מקצועי ראשון במעלה בכל הנוגע לסוג תביעות אלו. במסגרת אותם משרדים מתאפשר לעורך הדין ליהנות מצוות רחב של אנשי מקצוע בתחום משרדו אשר ביכולתם לבחון לעומק את כלל ההיבטים הנוגעים לתביעת הנזיקין ובכך לייצר עבור הלקוח, מערך מקצועי ורחב שייתן מענה לכל האספקטים הנדרשים, על מנת שהתביעה שתוגש תהיה מקצועית  וללא חורים אשר יכולים להפיל את התביעה.

מעבר לכך, מסוגלותו של עורך הדין עומדת גם בניסיונו הרב להכיר מקרוב את הלך בית המשפט בתביעות אלו, כמו גם את התנהלות עורך הדין המייצגים את חברות הביטוח של הנתבע, אשר פועלות בדרכים שיש בהן להביא אותן לשלם פיצוי כמה שיותר נמוך.

כל אלו, ובהינתן ששכר טרחתו של עורך הדין מגובה בהצלחת התביעה בלבד, יש בה לדאוג שלתוך הליך זה יש לצעוד יד ביד עם עו"ד מהשורה הראשונה.

 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Facebook
x
 
x
 
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!