תביעה לנכות מעבודה

תביעה לנכות מעבודה

תביעה לנכות מעבודה הוא מושג רחב יריעה, תחתיו מתכנסים נפגעי עבודה מכל הסקטורים במשק. על מנת לממש את הזכויות הכספיות הכלולות עבור נפגע עבודה, מומלץ לכל נפגע מתאונת עבודה להגיש בקשה לזכאות וקצבה, הטבות מס וזכויות נוספות. הדרך היעילה ביותר להשיג את אותן זכויות והטבות בשל פגיעה במקום העבודה ונכות שנוצרה כתוצאה מכך, היא על ידי עורך דין מומחה בתחום. רק עורך דין תביעות לנכות מהעבודה ידאג לכך שתביעתכם תגיע למקום הנכון, בצורה הנכונה ותשיג את יעדה – השגת מלוא זכויות תביעת העבודה עבורכם.

איך מגישים תביעה לנכות מעבודה

על מנת להגיש תביעה לנכות כללית בשל פציעה או מחלה במקום העבודה יש לעמוד במספר תנאים מקדימים. ראשית על הנפגע להיות תושב ישראל מעל גיל 18 ועד לגיל הפרישה הנוכחי.

תנאי זכאות קצבת נכות מעבודה נקבעים לפי קריטריונים המשקללים את פרטיו האישיים של מגיש התביעה בהתאם להחלטות הועדה הרפואית המטפלת בתיק. על זו לקבוע 'נכות רפואית יציבה' לבעל המוגבלות או נפגע העבודה ע"י רופא מטעמו של הביטוח הלאומי או הועדה הרפואית המטפלת בתיק.

הקריטריונים לזכאות עבור תביעה לנכות מעבודה הם:

  • שיעור של 40% עבור הנכות הרפואית המשוקללת לנפגע עם ליקויי אחד מתוכם בשיעור של לפחות 20%.
  • קיים שיעור נכות כללית משוקלל של 50% עבור עקרת בית, אישה נשואה שאינה עובדת.
  • קיים שיעור של 60% נכות כללית משקוללת על פי מספר ליקויים שונים, ועוד.

דרגות אי כושר בקרב מבקשי נכות כללית וקצבת נכות מעבודה

פקיד התביעות של המוסד לביטוח הלאומי אחראי על קביעת דרגות אי הכושר של מגיש התביעה על סמך חוות דעת רפואית המתקבלת על ידי רופא מוסמך ועל ידי פקיד השיקום של המוסד לביטוח לאומי. דרגות אי הכושר נעות החל מ-60% נכות, 65%, 74% ונכות מלאה, כלומר מאה אחוזי נכות.

כך נקבעת דרגת אי הכושר עבור תובע הנכות הכללית מעבודה:

  • הנפגע אינו יכול להשתכר בשל מצבו הרפואי עד לגובה של 50% ומעלה.
  • לא קיימת כלל הכנסה ממשלח יד או עבודה עבור הנפגע.
  • בעלי ליקוי רפואי חמור והכנסה שאינה עולה על 45% מהשכר הממוצע במשק.
  • הכנסה שאינה עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק.
  • עקרת בית ללא כושר השתכרות, מי שאינה עובדת ואינה מוגדרת כעצמאית.

מתי מתחיל מועד הזכאות לתביעה נכות מעבודה?

זכאות זו מתחילה לאחר 90 ימים ממועד קביעת המוסד לביטוח לאומי לאי כושר השתכרות או תפקוד במשק הבית. על פי רוב הליך הגשת התביעה לקבלת זכאות לנכות מעבודה עורך לכל הפחות שנה ויותר ומשום כך מומלץ לכל מי ששוקל להגיש בקשה לנכות מעבודה לעשות זאת בצורה מסודרת בעזרת עורך דין ולא להגיע למצב של חוסר במסמכים, טפסים ואישורים שרק יעקבו את החלטת הועדה והמוסד לביטוח לאומי.

עורך דין מומחה בתחום יבצע את המלאכה על הצד הטוב ביותר, תוך קיצור משך ההליכים והעלאת אחוז ההצלחה לאישור התביעה לנכות מעבודה.

מוזמנים לפנות כאן עכשיו >> להתראות ובהצלחה.

 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Facebook
x
 
x
 
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!