קצבת ניידות

קצבת ניידות

קצבת ניידות
קצבת ניידות

כאשר מדובר בביטוח לאומי – נכות מעבודה, גמלת נכות מעבודה, מענק נכות מעבודה או תביעות של חברות ביטוח פרטיות לרבות תביעות של המוסד לביטוח לאומי,

לקוחות משרד עורכי-הדין שפרגר ושות' זוכים ליחס אישי ולליווי מקצועי בתהליך קבלת קצבת ניידות אל מול המוסד לביטוח לאומי.

קצבת ניידות – רקע

בשנת 1977 נחתם בין משרד האוצר לבין המוסד לביטוח לאומי הסכם שבמהותו נועד ליתן הטבות סוציאליות בדמות גמלת ניידות לאוכלוסיית הנכים המתקשים בניידותם.

מוגבל בניידות הינו תושב ישראל הנמצא בישראל, שמלאו לו 3 שנים ולא יותר מגיל הפרישה הקבוע בחוק, אשר ועדה רפואית קבעה את אחוז מוגבלותו בניידות עקב ליקויים בגפיים התחתונות, לפי רשימת ליקויים מוגדרת. בתנאים מסוימים זכאי המוגבל בניידות להמשך ההטבות בניידות גם לאחר גיל הפרישה הקבוע בחוק.

גמלת ניידות מעניקה הטבות לנכים שיש להם ליקויים ברגליים, המגבילים אותם בניידות. לא כל נכה המוגבל ברגליו זכאי לקבל את גמלת הניידות אלא רק נכים שהליקוי שלהם נכלל ברשימת הליקויים הסגורה שבהסכם הניידות, שנחתם בין משרד האוצר ובין המוסד לביטוח לאומי.

זכות לניידות

ככל ומדובר בנכות מעבודה, גמלת נכות מעבודה, תביעה לנכות מעבודה ולבסוף אף מענק נכות מעבודה – ככל ומדובר בעניינים המצטלבים עם מוגבלות בניידות יש לציין כי

זכאים לניידות הינם מי שמוגדרים "כמוגבלים בניידות". בכדי לענות להגדרה זו, על התובע לעמוד במספר קריטריונים כדלהלן:

א.  התובע הוא תושב מגיל 3 ועד גיל פרישה, כאשר ביום הגשת התביעה, התובע טרם הגיע לגיל הפרישה. יש לציין, כי גיל פרישת האישה זהה לגיל פרישת  הגבר בתביעה לגמלת ניידות.

ב.  בעל נכות ברגליו, כאשר אותה נכות נכללת ברשימת הליקויים שבהסכם הניידות.

ג.  התובע נדרש לדרגת מוגבלות בניידות מינימלית בשיעור 40% לפחות, וזאת במידה ומחזיק ברישיון נהיגה.

ד.  במידה ואין ברשות התובע רישיון נהיגה, דרגת המוגבלות בניידות הנדרשת לקבלת גמלת הניידות היא 60%.

למותר לציין, כי במקרה מעין זה, כאשר אין ברשות התובע רישיון נהיגה ודרגת המוגבלות בניידות היא מעל 60%, הוא יהיה זכאי לקבלת גמלת ניידות רק אם יש     ברשותו "מורשה לנהיגה" שיוכלו להסיעו. על מורשה לנהיגה להיות קרוב משפחה מדרג ראשון של המוגבל בניידות, ובעל רישיון נהיגה בר תוקף, או מטפל  שסועד את המוגבל בניידות ברוב שעות היממה.

בנוסף, על מורשה הנהיגה לגור עם המוגבל בניידות באותו בניין, או לחילופין לגור בבניינים נפרדים שהמרחק האווירי ביניהם לא עולה על 500 מטר. כמו כן, על  מורשה לנהיגה לדאוג לצרכיו של המוגבל בניידות ולהתחייב להסיעו באופן קבוע לכל צרכיו ופעילותיו. התנאי האחרון, הוא אישור שיינתן ע"י המוסד לביטוח לאומי למורשה נהיגה.

רשימת ליקויים

יש לציין, כי תחת כל ליקוי ישנן תתי ליקויים

1. גמלת ניידות עקב שיתוקים

2. גמלת ניידות עקב קטיעות

3. גמלת ניידות עקב קשיונות

4. גמלת ניידות עקב נקיעות

5. גמלת ניידות עקב מפרקים מדומים

6. גמלת ניידות עקב הגבלת כושר תנועת המפרקים ברגליים או החלפתם

7. גמלת ניידות עקב קיצור רגל ב- 15 ס"מ ומעלה

8. גמלת ניידות עקב תהליך של אי ספיקה היקפית בעורקי הרגליים

9. גמלת ניידות עקב הפרעות במערכת כלי הלימפה

10. גמלת ניידות עקב מומים מלידה ברגליים

11. גמלת ניידות עקב קומה נמוכה

על פי הסכם הניידות, תושב שנקבעה לו מוגבלות בניידות זכאי למספר הטבות. מרבית ההטבות בניידות ניתנות למי שיש בבעלותו וברשותו רכב או למי שעומד לרכוש רכב רק לאחר רכישת הרכב, ובתנאי שהוא עונה על התנאים הבאים:

  • יש לו רישיון נהיגה תקף – ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו 40% מוגבלות בניידות לפחות.
  • אין לו רישיון נהיגה תקף – ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו 60% מוגבלות בניידות לפחות.

מי שאין בבעלותו וברשותו רכב, משולמת לו קצבת ניידות לחסר רכב ותוספת לקצבה על מנת  לממן נסיעות בתחבורה ציבורית הסעות ועוד, וכל זאת בתנאי שהוא עומד בתנאי הזכאות.

ההטבות בניידות

א. גמלת ניידות

ב. תו חניה לרכב נכה

ג. הלוואה עומדת למימון מיסים של הרכב

ד. הלוואה נוספת מקרן הלוואות לאלה הזכאים לרכוש רכב לאביזרים מיוחדים

ה. הלוואה מיוחדת לרכישה ולהתקנה של אביזרים ברכב לאביזרים מיוחדים לרבות מתקן הרמה לכסא גלגלים

ו. החזר הוצאות לרכישה ולהתקנה של אביזרים ברכב פרטי

ז. לימוד נהיגה ברכב לאביזרים מיוחדים למוגבלים בניידות הזקוקים לכסא גלגלים ומשתמשים בו

זכאות להטבות בניידות למקבל קצבה לשירותים מיוחדים

תובע שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי ועונה על כל התנאים לקבלת קצבת ניידות כאמור, לא יוכל לקבל את שתי הקצבאות, אלא יאלץ לבחור בין שתי ההטבות. רק במקרים מיוחדים ניתן יהיה לקבל את שתי ההטבות :

1. כאשר התובע זכאי לקבצה לשירותים מיוחדים בשיעור של .100%

2.  כאשר נקבעו לתובע 100% מוגבלות בניידות

ועדה רפואית של לשכת הבריאות קבעה כי התובע זקוק לכסא גלגלים ומשתמשים בו

ערעור על החלטות המוסד לביטוח לאומי

לאחר שהועדה קבעה את אחוזי המוגבלות בניידות, ניתן לערער עליה בפני ועדה רפואית לעררים.  על החלטת הועדה הרפואית לעררים ניתן לערער לבית הדין האזורי לעבודה.

חשוב לומר מספר מילים כלליות לסיכום:
במידה ולכם או ליקיריכם עוברות בראש תהיות כמו:

  • ביטוח לאומי נכות מעבודה – איך מתמודדים עם זה?
  • גמלת נכות מעבודה – מה זה בעצם?
  • מענק נכות מעבודה – כיצד מקבלים אותו?
  • נכות מעבודה – כיצד זו נקבעת?
  • קצבת נכות מעבודה – מה אני צריך/ה לדעת על זה?
  • תביעת נכות מעבודה – מה הכי חשוב לדעת בנושא זה?

צרו עימנו קשר, שתפו אותנו, ואנו מבטיחים  לספק את השירות המשפטי הטוב ביותר בתחום, היות ולנו ניסיון רב שנים בתביעות נגד ביטוח לאומי.

למאמר בנושא פיצויים למוגבלים בניידות

 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Facebook
x
 
x
 
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!