רשלנות רפואית שיתוק מוחין

ביטוח לאומי קצבת נכות כללית

תביעה לקצבת נכות כללית מוגשת למוסד לביטוח הלאומי והיא מיועדת עבור אלו הסובלים מבעיות רפואיות שאינן מאפשרות להם לעבוד או לעבוד באופן חלקי בלבד. לתביעת נכות זו משמעות רחבה וחשוב עד מאוד להגישה בעזרת ליווי מקצועי של עו"ד בתחום.

כיצד החוק בישראל מגדיר מי הוא נכה?

בכדי להיות מוגדר כ"נכה" יש לעמוד במספר של קריטריונים מצטברים שהם: מי שהם תושבי ישראל בגילאי 18 עד גיל הפרישה, אלו שאינם יכולים להשתכר כלל או עד סכום השווה לרבע מהשכר הממוצע במשק, יכולתו וכושרו של אדם להשתכר בפועל צומצמו בלפחות 50% בשל ליקוי שנוצר בין אם באופן מדורג או בנקודת זמן אחת.

הגדרת ה"נכה" יש ויכולה לכלול גם מי שמוגדר כ"עובד קטין". כאן מדובר על תושב ישראלי שכבר מלאו לו 16 אך טרם הגיע לגיל 18 והוא זכאי לשכר במסגרת שבה על מעבידו להעביר תשלומים לביטוח הלאומי ושקטין זה משתתף בפרנסת הוריו או שהוא חי ללא הורים ולשכת התעסוקה לא מצאה עבורו עבודה.

הרחבת ההגדרה ל"נכה" שמורה גם לעקרת בית שהיא נשואה, תושבת ישראל בגיל 18 עד גיל פרישה, כשבן זוגה תובע בביטוח זקנה ושארים והיא איננה עובדת כשכירה או עצמאית ובשל ליקוי שנוצר אצלה של לפחות 50% אינה יכולה להשתכר בפועל. בנוסף, תחשב עקרת הבית לנכה אם הייתה בעבר שכירה או עצמאית במשך שנה רצופה או ב-24 חודשים לא רצופים אך במסגרת 48 החודשים שקדמו להגשת תביעה לנכות או הפסקת עבודתה, במקרים בהם היא חיה בנפרד מבן זוגה לפחות שנתיים בטרם הגישה תביעת נכות או במקרים שעקרת הבית הייתה זכאית לקצבת נכות אך בשל העובדה שנישאה בוטלה זכאותה, וזאת רק לנשים שנישאו ממרץ 2005 ואילך.

תביעה לנכות – מהם תנאי הזכאות עבור ביטוח לאומי קצבת נכות כללית?

את התנאים לזכאות ניתן להגדיר תחת שני סוגי נכויות: הסוג הראשון הוא נכות רפואית בה רופא מוסמך מטעם המוסד לביטוח לאומי קובע נכות של 60% לפחות או בשיעור של 40% לפחות במקרים ובהם לתובע מספר ליקויים ועל ליקוי מסוים זכה לשיעור של 25% נכות לפחות.

הסוג השני מדבר על נכות תפקודית ובה פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי קבע שהתובע איבד לפחות כ-50% מכושרו להשתכר (או במקרים של עקרות בית – לתפקד במסגרת משק הבית). במקרה זה ייוועץ פקיד התביעות עם רופא מוסמך ופקיד שיקום וכך יוכל לקבוע את דרגת אי הכושר של התובע. כל עוד מצבו של התובע אינו יציב או כל עוד טרם הסתיים טיפולו השיקומי, יכול פקיד התביעות לקבוע מצב של אי כושר זמני עד לכדי טווח מירבי של שנתיים, כשלאחר השנתיים תיבדק מחדש דרגת אי הכושר של התובע.

כיצד יש לפעול על מנת לממש תביעה לנכות עבור קצבת נכות כללית?

תביעה לנכות מהווה הליך לא קצר ומורכב המדגיש מעבר לכל ספק את הנחיצות הרבה להגיש בקשה זו במסגרת טיפול מהודק ומקצועי של עו"ד בתחום. הכלת התהליך לבד ובאופן עצמאי הינה קשה, ומעבר לכך יש בה סיכון רב וזאת למול העובדה שרבים מהאזרחים לא מכירים לעומק את הנקודות החשובות והמשמעותיות הנוגעות להגשה התביעה ולבטח אופן התגובה הנכון, הראוי והמידתי למול דרישותיהם והערותיהם של המוסד לביטוח לאומי לאורך התהליך.

כהתחלה יש למלא בצורה מדויקת ומהימנה טופס תביעת נכות והצהרה עבור המחלקה לביטוח וגבייה במוסד לביטוח לאומי.

לטופס תביעה לנכות חשוב לצרף מספר מסמכים נוספים:

  • טופס מרופא המשפחה של התובע אשר מתאר את מצבו הרפואי העכשווי
  • תעודות רפואיות שקיימות, סיכומי מחלה מבתי חולים ותוצאות בדיקות שנערכו וגם צילומי רנטגן שנערכו בשנה וחצי האחרונות
  • הצהרה על עבודה והכנסות. יש למלא טופס ייעודי לכך.
  • מילוי של טופס הצהרה למקרים בהם התובע היה עצמאי או לא עבד כלל כשכיר בחמש השנים האחרונות
  • הגשת טופס אישור העסקת עובד שכיר ושכר עבודה של המעביד למי שעבד כ-15 חודשים בטרם הגשת התביעה. במידה ואין אפשרות בפנייה למעביד, על התובע להמציא תלושי שכרו מהשנה וחצי האחרונות בטרם פגיעתו או מחלתו וכן מכתב פיטורין שיש בו גם הסבר מדוע לא היה יכול לפנות למעסיקו.
  • אישורים על דמי מחלה, אי כושר ונכות ששולמו לתובע ב-15 החודשים האחרונים על ידי: המעביד, קרנות ביטוח, קופות גמל וחברות הביטוח.
  • צירוף של המחאה ריקה של התובע שעל גביה רשום "מבוטל" ובה פרטי חשבון הבנק המעודכנים שלו או שניתן לצרף צילום של המחאה מבוטלת, צילום של כרטיס האשראי או המצאת אישור מהבנק לגבי החשבון המתנהל בו.

לאחר הגשת תביעה לנכות, אשר הוגשה בליוויו הצמוד של עו"ד, יוזמן התובע לוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. בוועדה הרפואית נמצאים לרוב בין רופא אחד לשניים שהם אינם רופאים מטעם המוסד לביטוח לאומי, להם מומחיות בסוג הפגיעות או המחלות הנוגעות ישירות לעניינו של התובע. בוועדה נמצא גם מזכיר שתפקידו לרשום את פרוטוקול הוועדה, תוך שמירה על זכויותיו של התובע.

על התובע להגיע לוועדה הרפואית יחד עם תעודת הזהות ומסמכים רפואיים הכוללים גם בדיקות וצילומים עדכניים שנאספו מאז הוגשה התביעה. במקרים ובהם התובע ציין בתביעת נכות על מספר מחלות או ליקויים גופניים יתכן כי ייבדק על ידי מספר רופאים מומחים ומאותן בדיקות יגיעו למסקנה הרופאים המומחים שעליו לעבור גם בדיקת המשך. בכל אלו יש בהם להביא לכך שיוזמן התובע לוועדות רפואיות נוספות.

את כל חוות הדעת שנאספו מהרופאים המומחים בוועדות בהן השתתף התובע מעבירים לידיו של רופא מוסמך שהוא זה שקובע את גובה אחוזי הנכות וזאת בהסתמכותו על רשימת המבחנים הרפואיים לדרגות הנכות המוגדרות בתקנות המוסד לביטוח הלאומי.

למאמר בנושא תביעה לקצבת נכות כללית

 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Facebook
x
 
x
 
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!