התקף לב בעבודה
התקף לב בעבודה

התקף לב בעבודה – תאונת עבודה

מקום העבודה מוקף בשלל סיכונים הגורמים לתאונות שונות, אך לעתים גם מצב רפואי שהוחמר כתוצאה מלחץ בעבודה יכול להיות עילה לתביעה מול הביטוח הלאומי.
אחד המקרים הנפוצים בהם מתרחש אירוע חריג בעבודה הוא התקף לב. התקף זה נובע מסתימה של חלק מהעורקים המובילים אל הלב, וכך חמצן אינו מגיע אל המוח ואדם עשוי לאבד את הכרתו, לחוש בסחרחורת ואף, חלילה, למות במקום. במקרים מסוימים אירוע זה יכול להיחשב כתאונת עבודה.

מה התנאים המקדימים לאירוע הלב?

תביעות פיצויים מתבססות על אירועים הגורמים לנזק, ולכן על מנת שהתקף לב יוכר כתאונת עבודה יש להוכיח כי אירוע כלשהו שהתרחש במקום העבודה גרם להתקף הלב.
השאלה הראשונה שתשאל בבחינת תיק שכזה היא "האם אותו אדם סבל מבעיות לב בעבר?" – התקפי לב קודמים, או נטילת כדורים לדילול הדם, כמו גם מומים מולדים בלב ואפילו היסטוריה רפואית משפחתית בתחום מחלות הלב עשויים להיחשב כתנאים מקדימים שגרמו להתקף הלב – שהיה עשוי להתרחש גם במרחב הביתי ללא קשר למקום העבודה.
אוטם שריר הלב שנגרם כתוצאה מתנאים אלה או אחרים, לא יוכר בתור תאונת עבודה.

מתי כן יוכר התקף לב כתאונת עבודה?

ביטוח לאומי מכיר בהתקף לב כתאונת עבודה באם נגרם כתוצאה ממתח נפשי בו אדם היה שרוי במהלך עבודתו, כאשר חובת ההוכחה על התובע.
עבודה לאורך תקופה בתנאים של לחץ, או אירוע המצריך עמידה ב"דד ליין" דחוף עשוי לגרום לאירוע לבבי, ולתסמינים פיזיים שלך לחץ.
במקרים מסוימים, גם מאמץ פיזי רב, שאינו חלק מהעבודה השוטפת שאותו אדם עושה במהלך חודשי עבודתו עשוי להוביל לאירוע רפואי.

מקרים נוספים שיכלו לגרום לאירוע הלב במקום העבודה

תקדימים רבים מוכיחים שילוב של אירועים המצדיק תביעה לאחר התקף לב בעבודה. מקרים של אלימות, אם מילולית או פיזית, עם מנהל או עמית לעבודה, שלאחריהם אותו אדם חווה אירוע לב עשויים להיות מוכרים אף הם כתאונת עבודה. יש להבין, כי מקרה של אלימות מעורר לחץ וגורם לשינוי בדופק, ובדרך בה הדם עובר אל הלב, ועשוי להיות גורם פיזי להתקף הלב. עם זאת, כאשר קיימים תנאים קודמים לאירועי לב כמו מחלות לב או נטילת תרופות לדילול דם או כנגד קרישי דם – הדבר עשוי להוות מכשול בדרך לקבלת הפיצוי מהביטוח הלאומי.

איך תובעים לאחר התקף לב בעבודה?

תביעות רבות מגיעות מעבר לכתלי ביטוח לאומי באמצעות בית הדין לעבודה. הרשות מהווה מקום בו יכול התובע לשטוח את טענותיו ולהביא הוכחות כגון מסמכים רפואיים, הקלטות מאותו היום בו אירע האירוע החריג, ועדויות של קולגות לעבודה על מריבה שהובילה לאלימות פיזית ומילולית, שלאחריה חווה אותו אדם את התקף הלב. כמו בתביעות נוספות נגד הביטוח הלאומי, מומלץ להסתייע בעו"ד מקצועי בתחום לבחינת סיכוי הצלחת התביעה במקרה המדובר.

לקריאה נוספת אודות תאונות ונכות מעבודה

WhatsApp
Facebook
Email
LinkedIn
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Facebook
x
 
x
 
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!