תביעה לנכות מעבודה

נכות מעבודה

מענק נכות מעבודה
מענק נכות מעבודה

במשרד עו"ד שפרגר ושות' מכירים בעובדה כי התהליכים מול המוסד לביטוח לאומי הינם תהליכים מורכבים ולא פשוטים, ולכן מעניק המשרד ליווי מקצועי ומקיף בתהליך זה. בין היתר עוסק משרדו של עו"ד שפרגר ושות' בליווי מקצועי של הליך בקשה לקבלת קצבת נכות מעבודה או מענק נכות מעבודה.

התהליך המורכב עבור קבלת קצבת נכות מעבודה מול המוסד לביטוח לאומי כולל מספר שלבים: לפני הכל יש להופיע בפני ועדה רפואית אשר אחראית לקבוע את דרגת הנכות ובהתאם לכך תשולם קצבה חודשית או מענק. חשוב לציין, שגם במקרים ובהם התובע שב לעבודתו שמורה לו הזכות בהגשת תביעה לגמלת נכות מעבודה.

פגיעותם של ישראלים רבים בעבודה

אין יום שעובר כמעט ובו לא נשמע על סיפורו של אדם כלשהו אשר במסגרת עבודתו נפגע באופן רחב ומשמעותי. ניתן לאפיין מספר רב של עבודות שבהן קיימת סכנה ממשית לפגיעות, כשעל העובדים להקפיד במסגרת עבודתם על נהלי הבטיחות וזאת בכדי לשמור על בריאותם ושלמות גופם. לצערנו הרב, גם במקרים בהם הקפידו העובדים על נהלי הבטיחות, קורות לא פעם טעויות אנוש שיש בהן להביא את אותם אנשים לנפגעים וכאלו שיש ויצטרכו לפנות לשירותיו של עו"ד עת מנת להגיש גמלת נכות מעבודה.

מעבר לכך, ניתן אף להצביע על תופעות של פגיעה מעבודה המתפתחת לאורך מספר שנים וזאת בגין שחיקה ובלייה של גופנו, בין אם מדובר על עבודה בה קיימת חשיפה מתמדת לרמה גבוהה של רעש, כזו בה ישנה חשיפה לחומרים מסוכנים ואף לאנשים שעובדים במשרד במשך שעות רבות כשהישיבה הרבה וההקלדה נותנות גם הן את אותותיהן.

המוסד לביטוח הלאומי, יחד עם גופים ממשלתיים נוספים, מכירים בעובדה זו שיש רבים אשר מוצאים עצמם נפגעים בעבודתם באופן שאינו מאפשר להם להמשיך לעבוד ולהתפרנס כפי שהורגלו. כאן מבקשת המדינה לבוא לקראת אותו אזרח שנפגע בעבודה ולאפשר לו לקבל מענק נכות מעבודה, זאת במידה ויוכיח שהוא עומד בתנאים והקריטריונים לכך.

רגישות העניין מאפשרת לכל אדם לשכור את שירותיו של עורך דין אשר ילווה את התובע מהרגע הראשון בכל הנוגע להגשת בקשה לגמלת נכות מעבודה וזאת בכדי שיוכלו אותם תובעים לקבל מושג מקיף, כמו גם להביא לכלל מיצוי מטיב של האפשרויות העומדות בפניהם. הפנייה למשרדי עו"ד בתחום זה, כמו גם בהגשה של תביעות בתחומים אחרים ונוקשים, מוכיחה עצמה ככדאית ויש בה להיות אקוטית עבור אדם אשר הגיע לנקודה שאינו יכול עוד לעבוד והוא זקוק לעזרתה של המדינה.

קביעת דרגת נכות עבור קצבת נכות מעבודה

תובע שהגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה יוזמן לוועדה רפואית. זו תכלול לרוב רופא אחד או שניים, שהם אינם עובדי המוסד לביטוח לאומי והם מומחים בפגיעות מסוג פגיעתו של התובע.

הוועדה הרפואית תבדוק האם נותרה לתובע נכות והאם נכות זו או חלק ממנה היא תוצאה של הפגיעה בעבודה. בעת הצורך, תשתף הוועדה בדיוניה ייעוץ רפואי חיצוני או תדרוש מהתובע לגשת ולבצע בדיקות נוספות.

הרכבה של הוועדה הרפואית עבור גמלת נכות מעבודה

הוועדה הרפואית מורכבת, כאמור, מרופא אחד או שניים (נקראים גם "פוסקים רפואיים") ולהם מומחיות בתחומי הרפואה השונים. הרופאים אינם עובדים של המוסד לביטוח לאומי והם ממונים על ידי משרד הרווחה לשמש כפוסקים בוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי.

הרכב הרופאים בוועדה הרפואית נקבע על ידי רופא המוסד לביטוח לאומי הדואג לשיבוץ הרופאים בוועדות השונות, בהתאם למומחיות הרפואית הנדרשת לסוג הפגיעה של התובע. בוועדה נוכח גם מזכיר מטעם המוסד לביטוח לאומי, ותפקידו לרשום את דברי התובע והרופאים בפרוטוקול מסודר ולדאוג לשמירה על זכויות התובע.

כאשר התובע סובל ממספר ליקויים רפואיים, שיש ודורשים בדיקה של יותר משני רופאים, הוא מופנה על ידי הרופאים בוועדה להיבדק אצל יועץ רפואי, כשחוות הדעת של היועץ הרפואי מועברת לוועדה הרפואית לצורך קביעת דרגת הנכות. העתק מחוות הדעת נשלח לתובע עצמו ולעורך דינו.

כיצד מתנהלת הוועדה הרפואית אשר קובעת קצבת נכות מעבודה?

לפני הגעת התובע לחדר הוועדה, הרופאים יעיינו במסמכיו הרפואיים ולאחר מכן המזכיר יזמן את התובע להצטרף אליהם. התובע יתבקש להציג את תעודת הזהות שלו או כל תעודה מזהה אחרת עם תמונה (חשוב – ללא כל תעודה מזהה לא תוכל הוועדה לדון בעניינו). המזכיר יציג את עצמו ואת הרופאים בשמותיהם ובתחומי מומחיותם כשהם מחויבים לענוד תגי זיהוי.

הצגת הבעיות הרפואיות

לפני הבדיקה יתבקש התובע להציג את המגבלות הרפואיות מהן הוא סובל כתוצאה מהתאונה. מדובר על הליך שאליו יש להתכונן בצורה יסודית יחד עם עורך הדין וזאת בכדי להציג המגבלות בצורה ברורה ונהירה.

במקרים ולתובע ישנו קושי בהצגת המוגבלויות הרפואיות, רשאי להגיע עם עורך דין המלווה והמטפל בתיקו וזה יציג את טענותיו במקומו, אקט שלרוב מומלץ. רוב עורכי הדין אשר ניסיונם הרב מאפשר להם, יוכלו להעביר את טענות התובע באופן יעיל וברור. טענות המגבלות הרפואיות שהוצגו על ידי התובע או עורך דינו יירשמו בדו"ח הוועדה והתובע, בעזרת עורך הדין, יתבקש לאשר אותן בחתימתו. אפשרות נוספת כוללת אף הכנת מסמך מראש שבו מפורטות הטענות והמגבלות הרפואיות של התובע ולהגישו בוועדה לרופאים או למזכיר. על מסמך זה להיות מצורף לדו"ח הוועדה.

מסירת מסמכים למזכיר הוועדה

בבואו של התובע לוועדה עליו להביא עמו העתקים של כל המסמכים הרפואיים הנוגעים לפגיעתו בעבודה, חוות דעת רפואיות, סיכומי מחלה, תעודות רפואיות על אי כושר עבודה וכדומה. אין כל צורך להביא מסמכים שכבר נמסרו קודם בעת הגשת התביעה לדמי פגיעה. אלו כבר נמצאים בתיקו של התובע והועברו לוועדה. כמו כן, יש להביא צילומי רנטגן שנעשו בעקבות הפגיעה כולל פענוח הצילום על ידי הרופאים עצמם. אם ובטופס תביעה לנכות מעבודה לא צוינו פרטי חשבון הבנק, או טרם הומצאה המחאה מבוטלת כנדרש, יש לדאוג ולהביא מסמכים אלו למזכיר הוועדה.

עריכת בדיקה גופנית של רופאי הועדה

לזכותם של הרופאים בוועדה הרפואית לדרוש בדיקה רפואית של התובע. אי לכך בטרם הבדיקה יתבקש התובע לחתום על הסכמה להיבדק על ידי רופאי הוועדה. אי הסכמה לחתום על מסמך זה יש בה להביא את הוועדה לחשוש שהתובע מעוניין להסתיר אודות מצבו הרפואי והדבר לא יתקבל בעין יפה.

רופאי הוועדה יחליטו בהתאם לסוג הפגיעה, אם יש צורך לערוך בדיקה גופנית. אם בוועדה נמצאים שני רופאים מומחים, לא תמיד נדרשת בדיקה גופנית של שניהם. במהלך הבדיקה יתייחסו הרופאים לבעיות ולמגבלות הרפואיות שציין התובע ולפגיעה שהוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי.

שיעורי גמלת נכות מעבודה

קצבת נכות מעבודה משולמת בסוף כל חודש, לזכות חשבון הבנק של התובע אותו הציג בטופס התביעה לקצבה. עבור מי שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 20% ומעלה, יעניק לו המוסד לביטוח לאומי תעודת נכה. במקרה והתובע הינו חבר קיבוץ או מושב שיתופי, רשאי התובע לבקש שקצבתו תשולם לחשבון הקיבוץ או המושב השיתופי.

נכה עבודה, שדרגת נכותו נקבעה ל- 100% יקבל קצבה חודשית בסכום דמי הפגיעה המגיעים לו ליום כפול 30 (מרב קצבת הנכות מעבודה לחודש היא 32,839 ש"ח החל מינואר 2014 לתובע (בין אם הוא שכיר ובין אם עצמאי). קצבת הנכות משתנה לרוב בכל שנה ב -1  בינואר וזאת בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן.

מענק הנכות מעבודה וכל תשלום חד פעמי אחר משולמים אף הם לזכות חשבון הבנק של התובע לפי הרשום בטופס התביעה לקצבה. סכום המענק שווה לקצבה חודשית כפול 43. אם לאחר שהתובע קיבל את המענק, הוחמר מצבו ונקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 20% ומעלה, הוא יקבל קצבה חודשית וסכום המענק העודף ינוכה מן הקצבה.

הגשת ערר על החלטת הוועדה הרפואית

על החלטת הוועדה הרפואית מדרג ראשון ניתן לערער בעזרת עורך הדין, בפני הוועדה הרפואית לעררים. את הערר בצירוף נימוקים, יש למסור בכתב בתוך 30 יום ממועד קבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית. במידה שהוגש הערעור במועד ולא צוינו בו נימוקים, יוארך המועד להגשת הנימוקים ב-30 ימים נוספים. חשוב לציין שגם למוסד לביטוח לאומי שמורה הזכות  לערער על החלטת הוועדה הרפואית מדרג ראשון בפני הוועדה הרפואית לעררים בתוך 30 יום.

כאן חשוב להכיר ולהזכיר בחשיבותו של עו"ד להגיש למוסד לביטוח לאומי ולערר ובו נימוקים שיש בהם להביא להפיכת ההחלטה. רבים מהתובעים פוגשים רק בשלב זה עו"ד וזאת לאחר שעשו ניסיון בהגשת מענק נכות מעבודה ללא ליווי של עורך דין קודם.

החמרה במצב הרפואי לאחר קביעת ועדה רפואית

דיון מחודש בדרגת הנכות עקב החמרה במצבו הרפואי עבור נכה עבודה בעל דרגת נכות קבועה, רשאי לבקש קביעה מחודשת של דרגת נכותו וזאת רק לאחר שחלפו שישה חודשים מן הקביעה האחרונה של דרגת הנכות.

בהינתן הסכמת רופא מוסמך של המוסד לביטוח לאומי, יש וניתן לדון בקביעה מחודשת של דרגת הנכות לפני תום ששת החודשים האלה. אם יש בידו של התובע תעודה רפואית המאשרת שמצבו הוחמר וההחמרה היא תוצאה מן הפגיעה בעבודה שלאחריה נקבעה דרגת הנכות, עדיין תידרש תעודה מאת רופא שהוסמך לכך על ידי קופת החולים בה מטופל התובע.

רופא מוסמך של המוסד לביטוח לאומי רשאי אף הוא לבקש בדיקה מחודשת של נכה עבודה בעל דרגת נכות יציבה, אם עברו שישה חודשים מן הקביעה האחרונה של דרגת הנכות. אם התובע לא התייצב לבדיקה המחודשת ללא סיבה המניחה את הדעת, רשאי המוסד לביטוח לאומי להפסיק את תשלום הקצבה לנכה עד שיתייצב לבדיקה  אליה נדרש.

דיון מחודש עקב ירידה ניכרת בהכנסות

נכה עבודה בעל דרגת נכות יציבה בשיעור של 20% לפחות, רשאי לבקש הגדלה של דרגת נכותו, אם עקב הפגיעה בעבודה חלה ירידה משמעותית בהכנסותיו. את הבקשה יש להגיש, אם חלפה שנה מהקביעה האחרונה של דרגת הנכות ולא יותר מ – 60 חודשים.

מענק פטירה רגיל הנגרם בעקבות נכות מעבודה

אם נפטר קיבל קצבת נפגעי עבודה עד שהגיע לגיל הפרישה או שהייתה לו דרגת נכות של 50% ויותר, ישלם המוסד לביטוח לאומי מענק חד פעמי של 8,757 ₪ לבן זוגו, ואם אין בן זוג, לילדיו וזאת אם אלו עונים על הגדרת ילד לפי חוק הביטוח הלאומי.

מענק פטירה ישולם גם בעקבות פטירתם של בני זוג בהפרש זמן קצר, לאדם שנשא בעיקר ההוצאות על המצבה ואם מתקיימים כל התנאים האלה, כשבכל מקרה יש להגיש תביעה למענק פטירה:

 • לבא כוחו של המנוח יש זכות למענק פטירה לבן/בת זוג
 • בן זוגו של המנוח נפטר בתוך 100 ימים ממועד פטירת המנוח ולא שולם מענק פטירה
 • אין למנוח ילד כהגדרתו לפי חוק הביטוח הלאומי
 • המנוח נפטר החל מינואר 2003

בנוסף תמצאו באתר את השירותים הבאים:

 • מענק נכות מעבודה
 • תביעת נכות מעבודה
 • נכות מעבודה ביטוח לאומי
 • ביטוח לאומי נכות מעבודה
 • קצבת נכות מעבודה
 • תביעת נזיקין
 • גמלת נכות מעבודה
 • תביעה לנכות מעבודה

דף הבית

חברת עורכי דין שפרגר ושות'​ משרד עורכי הדין שפרגר ושות' מעניק ללקוחותיו שירות אישי, יעיל ומקצועי בתחומי העיסוק השונים של המשרד. תביעות ביטוח תביעות נפגעי תאונות דרכים

קרא עוד »

גידול שפיר במוח

גידול שפיר במוח ורשלנות רפואית תחת החוק גידול שפיר במוח הוא גידול עם גבולות ברורים, שתאיו אינם מתפשטים לאיברים אחרים בגוף. שכיחותם של הגידולים האלו

קרא עוד »

תביעות תאונות אישיות

נפצעת בתאונה? יכול להיות שמגיעים לך כספים מחברות הביטוח! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 שפרגר ושות' בתביעות ובתיקים מול המוסד לביטוח לאומי, משרד

קרא עוד »

תביעות ביטוח לאומי

סובל מנכות? יכול להיות שמגיע לך קצבה לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 שפרגר ושות' בתביעות ובתיקים מול המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, חברות

קרא עוד »

פייסבוק

סובל מנכות או מחלה? יכול להיות שמגיעה לך קצבה לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 שפרגר ושות' בתביעות ובתיקים מול המוסד לביטוח לאומי, משרד

קרא עוד »
גידול שפיר במוח

אודותינו

משרד עורכי הדין שפרגר ושות' מעניק ללקוחותיו שירות אישי ויעיל, עם המצוינות המקצועית בתחומי ההתמחות השונים של המשרד. המשרד מנוהל על ידי עורך הדין טל

קרא עוד »

תאונות דרכים

עברת תאונת דרכים? מגיע לך פיצוי מחברת הביטוח! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 שפרגר ושות' בתביעות ובתיקים מול המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות,

קרא עוד »

תאונות תלמידים

הילד נפצע בבית הספר או הגן? מגיע לו פיצויי! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 שפרגר ושות' בתביעות ובתיקים מול המוסד לביטוח לאומי, משרד

קרא עוד »

אובדן כושר עבודה

איבדת את היכולת לעבוד ולהשתכר? יכול להיות שמגיעים לך כספים מחברות הביטוח לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 שפרגר ושות' בתביעות ובתיקים מול המוסד

קרא עוד »

תביעות נזיקין

נפצעת בתאונה? משרדנו עוסק שנים רבות בתביעות נזיקיות וידאג לך מהרגע הראשון עד לקבלת הכספים! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 שפרגר ושות' בתביעות

קרא עוד »

עו"ד נזיקין

נפצעת בתאונה? משרדנו עוסק שנים רבות בתביעות נזיקיות וידאג לך מהרגע הראשון עד לקבלת הכספים! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 שפרגר ושות' בתביעות

קרא עוד »

תאונות עבודה ביטוח לאומי

נפגעת בתאונת עבודה? משרדנו ידאג לקבלת הפיצוי המקסימלי מהביטוח הלאומי לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 שפרגר ושות' בתביעות ובתיקים מול המוסד לביטוח לאומי,

קרא עוד »
תמונת הולוגרמה , אדם בחליפה מחזיק נייד. שפרגר ושות' - עו"ד לתביעות נזיקין

צור קשר

פרטי יצירת קשר טלפון: 04-6208110 פקס: 077-5601154 דוא"ל: Ts@sperger-law.co.il כתובתינו: הצפצפה 3, רמת ישי. a.d shopping center ת.ד 10139 מיקוד 3009500 שעות פעילות ימים: א'-ה'

קרא עוד »

תביעת גליובלסטומה

בני 63 ומעלה? סובלים גליובלסטומה? מגיע לכם פיצויי! אלפים כבר זכו איתנו בפיצוי נכבד! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 פיצויים לנפגעי גליובלסטומה, GBM:משרדנו

קרא עוד »
תביעה לנכות מעבודה

נכות מעבודה

במשרד עו"ד שפרגר ושות' מכירים בעובדה כי התהליכים מול המוסד לביטוח לאומי הינם תהליכים מורכבים ולא פשוטים, ולכן מעניק המשרד ליווי מקצועי ומקיף בתהליך זה.

קרא עוד »
הסכם שכר טרחה נזיקין

גמלת שירותים מיוחדים

במסגרת הביטוח הלאומי קיימת אפשרות להגשת תביעה לנכות לביטוח לאומי בגין גמלת שירותים מיוחדים, כשזו מתווספת לגמלת הנכות שכבר משולמת לתובע בשל מצבו הרפואי. מהם

קרא עוד »
ביטוח לאומי נכות מעבודה

סיעוד

במשרד עו"ד שפרגר ושות' אנו מסייעים ללקוחותינו במימוש זכויתיהם אל מול המוסד לביטוח לאומי, לרבות בקבלת גמלת סיעוד. הזכאי לגמלת סיעוד יבחר את השירותים המתאימים לו

קרא עוד »
קצבת ניידות

קצבת ניידות

כאשר מדובר בביטוח לאומי – נכות מעבודה, גמלת נכות מעבודה, מענק נכות מעבודה או תביעות של חברות ביטוח פרטיות לרבות תביעות של המוסד לביטוח לאומי,

קרא עוד »

תביעת שוואנומה

בני 63 ומעלה? סובלים משוואנומה? מגיע לכם פיצויי! אלפים כבר זכו איתנו בפיצוי נכבד! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 פיצויים ומימוש זכויות לחולי

קרא עוד »

תביעת לוקמיה

בני 63 ומעלה? סובלים מלוקמיה? מגיע לכם פיצויי! אלפים כבר זכו איתנו בפיצוי נכבד! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 פיצויים ומימוש זכויות לנפגעי

קרא עוד »

תביעת סרטן הפה והלוע

בני 63 ומעלה? סובלים מסרטן הפה והלוע? מגיע לכם פיצויי! אלפים כבר זכו איתנו בפיצוי נכבד! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 פיצויים לנפגעי

קרא עוד »

תביעת מנינגיומה

בני 63 ומעלה? סובלים ממנינגיומה? מגיע לכם פיצויי! אלפים כבר זכו איתנו בפיצוי נכבד! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 פיצויים לחולי מנינגיומה:משרדנו עוסק

קרא עוד »

תביעת לימפומה

בני 63 ומעלה? סובלים מסרטן לימפומה? מגיע לכם פיצויי! אלפים כבר זכו איתנו בפיצוי נכבד! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 פיצויים ומימוש זכויות

קרא עוד »

תביעות ביטוח חיים

תביעות ביטוח חיים – כל העובדות החשובות תביעת ביטוח חיים היא תביעה שנועדה לממש זכות שאותה ביטחנו מבעוד מועד. למען השקט הנפשי שלנו, הנה כמה

קרא עוד »

תביעת סרטן הגרון

בני 63 ומעלה? סובלים מסרטן הגרון? מגיע לכם פיצויי! אלפים כבר זכו איתנו בפיצוי נכבד! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 פיצויים לנפגעי סרטן

קרא עוד »

תביעת סרטן בלוטת הרוק

בני 63 ומעלה? סובלים מסרטן בלוטת הרוק? מגיע לכם פיצויי! אלפים כבר זכו איתנו בפיצוי נכבד! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 פיצויים לנפגעי

קרא עוד »

תביעת סרטן בלוטת התריס

בני 63 ומעלה? סובלים מסרטן בלוטת התריס? מגיע לכם פיצויי! אלפים כבר זכו איתנו בפיצוי נכבד! לתיאום פגישת יעוץ ללא עלות התקשרו 052-375-5556 פיצויים ומימוש

קרא עוד »
תביעה לנכות מעבודה

תאונת עבודה פיצויים

פיצויים תאונות עבודה עורך דין ביטוח לאומי, תאונות עבודה והביטוח הלאומי רבים מאתנו מתכוננים בכל בוקר ליציאה למקום העבודה וחוזרים ממנו בשלום בשעות אחר הצהריים

קרא עוד »

תביעת ביטוח סיעודי

בעבור בני הגיל השלישי כמו גם כאלו הסובלים מנכות משמעותית וקבועה, עזרה סיעודית היא כמו אוויר לנשימה. לעיתים, הדרך לקבלת זכויותיכם מעט ארוכה, אך היא

קרא עוד »
תביעה בלוטת התריס

תביעות רשלנות רפואית

רשלנות רפואית כאשר רופא מתחיל את עבודתו במקצוע הוא מונחה לפעול לפי הנחיית הבסיס – "פרימום נון נוקרה" אותה ניתן לתרגם כ"ראשית, אל תגרום לנזק".

קרא עוד »
עורך דיו נפגעי גזזת

נפגעי גזזת

עו"ד לתביעות גזזת – גזזת – רקע כללי מחלת הגזזת הינה מחלת עור פטרייתית מדבקת ביותר המוכרת מזה מאות שנים. בראשית דברינו רק נציין כי

קרא עוד »
תביעת נזיקין

תביעות נזיקין

תביעות נזיקין נולדות ברוב המקרים מתוך אירועים יומיומיים החלים סביבנו. באירועים אלו מתקיימת העילה להגשת תביעת נזיקין למול נזק שקרה בשל רשלנותו של אחר, אשר

קרא עוד »

תביעות ביטוח לאומי

סובלים מנכויות רפואיות? אתם מתחת לגיל פנסיה?יתכן ואתם זכאים לקצבה חודשית בסכום של עד 4,000 ₪! אנשים הסובלים משלל בעיות רפואיות כגון: בעיות אורתופדיות, סוכרת,

קרא עוד »
עורך דיו נפגעי גזזת

מנינגיומה מוחית

מנינגיומה מוחית: נפגעי גזזת ובני משפחותיהם יכולים לתבוע את המדינה לפני כשמונה עשורים, מעט לפני קום המדינה, הגיעו לארץ עשרות אלפי עולים חדשים מרחבי העולם.

קרא עוד »
עורך דיו נפגעי גזזת

אדנומה של יתרת המוח

אדנומה של יתרת המוח: כיצד נפגעי הטיפולים נגד גזזת יכולים לממש את זכאותם לפיצויים? מהי אדנומה של יתרת המוח? בלוטת יתרת המוח (המכונה בלעז היפופיזה)

קרא עוד »
עורך דיו נפגעי גזזת

סרטן בלוטת התריס

סרטן בלוטת התריס: האם נפגעי טיפולים נגד גזזת יכולים לקבל פיצויים? אתם או הוריכם אובחנתם כחולים בסרטן בלוטת התריס לאחר שעברתם טיפולים נגד גזזת מעט

קרא עוד »

תביעת ביטוח מחלות קשות

תביעת ביטוח מחלות קשות יכולה להוות הליך הכרחי אשר בסופו מעט נחמה לחולה ולבני משפחתו. זה מה שעליכם לדעת אם שורות אלו רלוונטיות עבורכם או

קרא עוד »

תאונת עבודה מעסיק

תאונות עבודה מעסיק – רקע כללי אין ספק כי "תאונת עבודה מעסיק" מהווה צירוף מילים שמטיל מורא בקרב מעסיקים רבים, במיוחד אלו אשר מעסיקים עובדים

קרא עוד »

תביעת תאונת דרכים רכב

ההשלכות של מעורבות בתאונות דרכים מהסוג הקשה ביותר הינן לצערנו מנת חלקן של הרבה משפחות בישראל. חרף הירידה הקטנה באחוז תאונות הדרכים, עדיין חשוב לדעת

קרא עוד »
ביטוח לאומי קצבת נכות

תביעות ביטוח לאומי

משרדנו עוסק במיצוי זכויות מול המוסד לביטוח לאומי ומעמיד לרשותך את המקצועיות והניסיון בתחום זה. אם נפגעת בעבודה, אם את/ה סובל/ת ממחלה, משרדנו ישמח לסייע

קרא עוד »

תביעת ביטוח בריאות

במידה והתגלו מחלוקות בינכם ובין חברת הביטוח על רקע תביעה בפוליסת ביטוח בריאות פרטי, הנה כמה פרטים חשובים על פניו, המדינה מסבסדת חלק ניכר מתוך

קרא עוד »

תביעות ביטוח סיעודי ילדים

מתוקף זכויות המעוגנות בחוק, זכאים ילדיכם לביטוח באמצעות פוליסת ביטוח של תאונות אישיות בילדים. רשויות ציבוריות בארץ הן אלו אשר אחראיות לבטח ילדיכם בביטוח הנ"ל.

קרא עוד »
תביעות ביטוח סיעודי ילדים

עורך דין תאונות תלמידים

תאונות תלמידים – מידע חיוני ביטוח תאונות אישיות לתלמיד הוא סוג מיוחד של ביטוח הדומה לביטוח תאונות אישיות (אך שונה באספקטים מסויימים) שמטרתו כיסוי התלמידים

קרא עוד »

תביעת ביטוח נכות מתאונה

במידה ואתם או האנשים היקרים לכם סובלים מנכות כתוצאה מתאונה ולאורך השנים שילמתם בעבור פוליסת ביטוח בתחום, ודאי תרצו לוודא כי אתם אכן מקבלים את

קרא עוד »
חניית נכים

ביטוח לאומי קצבת ניידות

הביטוח הלאומי משמש בישראל כגוף המעניק לנפגעים בתאונות שונות וכן לנכים מסיבות רפואיות או מלידה, הטבות סוציאליות. אחת ההטבות, שהוכרזה כבר לפני יותר מחמישה עשורים

קרא עוד »

תביעת ביטוח סיעודי קבוצתי

תביעת ביטוח סיעודי קבוצתי ביטוח סיעודי קבוצתי: סוג ביטוח בעבור קבוצת אנשים שמעוניינים לבטח את עצמם. קבוצות שונות של אנשים העוסקים במקצועות חופשיים ומאוגדים תחת

קרא עוד »

תביעת ביטוח סיעודי קשישים

תביעת ביטוח סיעודי קשישים היא עניין רלוונטי שמעסיק הרבה בתי-אב בישראל אם אתם מצויים בהליך מול חברת הביטוח ומעוניינים בפיצויים מירביים, הנה מה שעליכם לעשות:

קרא עוד »

תביעת ביטוח מנהלים

תביעות ביטוח – תביעת ביטוח מנהלים ביטוח מנהלים אמנם אינו נחלתו או נחלתה של כל אחד או אחת מאיתנו , אך איך אנחנו תמיד אומרים

קרא עוד »

תביעת תאונת דרכים קשה

תביעת תאונת דרכים קשה – המדריך השלם כאשר אנו שומעים על תאונות דרכים קשות , כאלו שהותירו את המעורבים בהן פצועים וחבולים בגוף ובנפש, אנו

קרא עוד »

תביעת ביטוח תלמידים

תביעות ביטוח – תביעת ביטוח תלמידים הילדים והילדות שלנו חשובים לנו לאין ערוך. הם למעשה דור ההמשך שלנו ואחד הדברים החשובים לנו ביותר מעצם קיומנו

קרא עוד »

תביעות תאונות דרכים

בעמוד זה תמצאו מידע מפורט בנוגע לפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. ניתן לומר בזהירות כי רובנו נרצה לדעת כיצד ביכולתינו לממש זכויותינו כאשר הדבר נוגע לפיצויים

קרא עוד »
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Facebook
x
 
x
 
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!