תביעה לנכות מעבודה

נכות מעבודה

מענק נכות מעבודה
מענק נכות מעבודה

במשרד עו"ד שפרגר ושות' מכירים בעובדה כי התהליכים מול המוסד לביטוח לאומי הינם תהליכים מורכבים ולא פשוטים, ולכן מעניק המשרד ליווי מקצועי ומקיף בתהליך זה. בין היתר עוסק משרדו של עו"ד שפרגר ושות' בליווי מקצועי של הליך בקשה לקבלת קצבת נכות מעבודה או מענק נכות מעבודה.

התהליך המורכב עבור קבלת קצבת נכות מעבודה מול המוסד לביטוח לאומי כולל מספר שלבים: לפני הכל יש להופיע בפני ועדה רפואית אשר אחראית לקבוע את דרגת הנכות ובהתאם לכך תשולם קצבה חודשית או מענק. חשוב לציין, שגם במקרים ובהם התובע שב לעבודתו שמורה לו הזכות בהגשת תביעה לגמלת נכות מעבודה.

פגיעותם של ישראלים רבים בעבודה

אין יום שעובר כמעט ובו לא נשמע על סיפורו של אדם כלשהו אשר במסגרת עבודתו נפגע באופן רחב ומשמעותי. ניתן לאפיין מספר רב של עבודות שבהן קיימת סכנה ממשית לפגיעות, כשעל העובדים להקפיד במסגרת עבודתם על נהלי הבטיחות וזאת בכדי לשמור על בריאותם ושלמות גופם. לצערנו הרב, גם במקרים בהם הקפידו העובדים על נהלי הבטיחות, קורות לא פעם טעויות אנוש שיש בהן להביא את אותם אנשים לנפגעים וכאלו שיש ויצטרכו לפנות לשירותיו של עו"ד עת מנת להגיש גמלת נכות מעבודה.

מעבר לכך, ניתן אף להצביע על תופעות של פגיעה מעבודה המתפתחת לאורך מספר שנים וזאת בגין שחיקה ובלייה של גופנו, בין אם מדובר על עבודה בה קיימת חשיפה מתמדת לרמה גבוהה של רעש, כזו בה ישנה חשיפה לחומרים מסוכנים ואף לאנשים שעובדים במשרד במשך שעות רבות כשהישיבה הרבה וההקלדה נותנות גם הן את אותותיהן.

המוסד לביטוח הלאומי, יחד עם גופים ממשלתיים נוספים, מכירים בעובדה זו שיש רבים אשר מוצאים עצמם נפגעים בעבודתם באופן שאינו מאפשר להם להמשיך לעבוד ולהתפרנס כפי שהורגלו. כאן מבקשת המדינה לבוא לקראת אותו אזרח שנפגע בעבודה ולאפשר לו לקבל מענק נכות מעבודה, זאת במידה ויוכיח שהוא עומד בתנאים והקריטריונים לכך.

רגישות העניין מאפשרת לכל אדם לשכור את שירותיו של עורך דין אשר ילווה את התובע מהרגע הראשון בכל הנוגע להגשת בקשה לגמלת נכות מעבודה וזאת בכדי שיוכלו אותם תובעים לקבל מושג מקיף, כמו גם להביא לכלל מיצוי מטיב של האפשרויות העומדות בפניהם. הפנייה למשרדי עו"ד בתחום זה, כמו גם בהגשה של תביעות בתחומים אחרים ונוקשים, מוכיחה עצמה ככדאית ויש בה להיות אקוטית עבור אדם אשר הגיע לנקודה שאינו יכול עוד לעבוד והוא זקוק לעזרתה של המדינה.

קביעת דרגת נכות עבור קצבת נכות מעבודה

תובע שהגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה יוזמן לוועדה רפואית. זו תכלול לרוב רופא אחד או שניים, שהם אינם עובדי המוסד לביטוח לאומי והם מומחים בפגיעות מסוג פגיעתו של התובע.

הוועדה הרפואית תבדוק האם נותרה לתובע נכות והאם נכות זו או חלק ממנה היא תוצאה של הפגיעה בעבודה. בעת הצורך, תשתף הוועדה בדיוניה ייעוץ רפואי חיצוני או תדרוש מהתובע לגשת ולבצע בדיקות נוספות.

הרכבה של הוועדה הרפואית עבור גמלת נכות מעבודה

הוועדה הרפואית מורכבת, כאמור, מרופא אחד או שניים (נקראים גם "פוסקים רפואיים") ולהם מומחיות בתחומי הרפואה השונים. הרופאים אינם עובדים של המוסד לביטוח לאומי והם ממונים על ידי משרד הרווחה לשמש כפוסקים בוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי.

הרכב הרופאים בוועדה הרפואית נקבע על ידי רופא המוסד לביטוח לאומי הדואג לשיבוץ הרופאים בוועדות השונות, בהתאם למומחיות הרפואית הנדרשת לסוג הפגיעה של התובע. בוועדה נוכח גם מזכיר מטעם המוסד לביטוח לאומי, ותפקידו לרשום את דברי התובע והרופאים בפרוטוקול מסודר ולדאוג לשמירה על זכויות התובע.

כאשר התובע סובל ממספר ליקויים רפואיים, שיש ודורשים בדיקה של יותר משני רופאים, הוא מופנה על ידי הרופאים בוועדה להיבדק אצל יועץ רפואי, כשחוות הדעת של היועץ הרפואי מועברת לוועדה הרפואית לצורך קביעת דרגת הנכות. העתק מחוות הדעת נשלח לתובע עצמו ולעורך דינו.

כיצד מתנהלת הוועדה הרפואית אשר קובעת קצבת נכות מעבודה?

לפני הגעת התובע לחדר הוועדה, הרופאים יעיינו במסמכיו הרפואיים ולאחר מכן המזכיר יזמן את התובע להצטרף אליהם. התובע יתבקש להציג את תעודת הזהות שלו או כל תעודה מזהה אחרת עם תמונה (חשוב – ללא כל תעודה מזהה לא תוכל הוועדה לדון בעניינו). המזכיר יציג את עצמו ואת הרופאים בשמותיהם ובתחומי מומחיותם כשהם מחויבים לענוד תגי זיהוי.

הצגת הבעיות הרפואיות

לפני הבדיקה יתבקש התובע להציג את המגבלות הרפואיות מהן הוא סובל כתוצאה מהתאונה. מדובר על הליך שאליו יש להתכונן בצורה יסודית יחד עם עורך הדין וזאת בכדי להציג המגבלות בצורה ברורה ונהירה.

במקרים ולתובע ישנו קושי בהצגת המוגבלויות הרפואיות, רשאי להגיע עם עורך דין המלווה והמטפל בתיקו וזה יציג את טענותיו במקומו, אקט שלרוב מומלץ. רוב עורכי הדין אשר ניסיונם הרב מאפשר להם, יוכלו להעביר את טענות התובע באופן יעיל וברור. טענות המגבלות הרפואיות שהוצגו על ידי התובע או עורך דינו יירשמו בדו"ח הוועדה והתובע, בעזרת עורך הדין, יתבקש לאשר אותן בחתימתו. אפשרות נוספת כוללת אף הכנת מסמך מראש שבו מפורטות הטענות והמגבלות הרפואיות של התובע ולהגישו בוועדה לרופאים או למזכיר. על מסמך זה להיות מצורף לדו"ח הוועדה.

מסירת מסמכים למזכיר הוועדה

בבואו של התובע לוועדה עליו להביא עמו העתקים של כל המסמכים הרפואיים הנוגעים לפגיעתו בעבודה, חוות דעת רפואיות, סיכומי מחלה, תעודות רפואיות על אי כושר עבודה וכדומה. אין כל צורך להביא מסמכים שכבר נמסרו קודם בעת הגשת התביעה לדמי פגיעה. אלו כבר נמצאים בתיקו של התובע והועברו לוועדה. כמו כן, יש להביא צילומי רנטגן שנעשו בעקבות הפגיעה כולל פענוח הצילום על ידי הרופאים עצמם. אם ובטופס תביעה לנכות מעבודה לא צוינו פרטי חשבון הבנק, או טרם הומצאה המחאה מבוטלת כנדרש, יש לדאוג ולהביא מסמכים אלו למזכיר הוועדה.

עריכת בדיקה גופנית של רופאי הועדה

לזכותם של הרופאים בוועדה הרפואית לדרוש בדיקה רפואית של התובע. אי לכך בטרם הבדיקה יתבקש התובע לחתום על הסכמה להיבדק על ידי רופאי הוועדה. אי הסכמה לחתום על מסמך זה יש בה להביא את הוועדה לחשוש שהתובע מעוניין להסתיר אודות מצבו הרפואי והדבר לא יתקבל בעין יפה.

רופאי הוועדה יחליטו בהתאם לסוג הפגיעה, אם יש צורך לערוך בדיקה גופנית. אם בוועדה נמצאים שני רופאים מומחים, לא תמיד נדרשת בדיקה גופנית של שניהם. במהלך הבדיקה יתייחסו הרופאים לבעיות ולמגבלות הרפואיות שציין התובע ולפגיעה שהוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי.

שיעורי גמלת נכות מעבודה

קצבת נכות מעבודה משולמת בסוף כל חודש, לזכות חשבון הבנק של התובע אותו הציג בטופס התביעה לקצבה. עבור מי שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 20% ומעלה, יעניק לו המוסד לביטוח לאומי תעודת נכה. במקרה והתובע הינו חבר קיבוץ או מושב שיתופי, רשאי התובע לבקש שקצבתו תשולם לחשבון הקיבוץ או המושב השיתופי.

נכה עבודה, שדרגת נכותו נקבעה ל- 100% יקבל קצבה חודשית בסכום דמי הפגיעה המגיעים לו ליום כפול 30 (מרב קצבת הנכות מעבודה לחודש היא 32,839 ש"ח החל מינואר 2014 לתובע (בין אם הוא שכיר ובין אם עצמאי). קצבת הנכות משתנה לרוב בכל שנה ב -1  בינואר וזאת בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן.

מענק הנכות מעבודה וכל תשלום חד פעמי אחר משולמים אף הם לזכות חשבון הבנק של התובע לפי הרשום בטופס התביעה לקצבה. סכום המענק שווה לקצבה חודשית כפול 43. אם לאחר שהתובע קיבל את המענק, הוחמר מצבו ונקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 20% ומעלה, הוא יקבל קצבה חודשית וסכום המענק העודף ינוכה מן הקצבה.

הגשת ערר על החלטת הוועדה הרפואית

על החלטת הוועדה הרפואית מדרג ראשון ניתן לערער בעזרת עורך הדין, בפני הוועדה הרפואית לעררים. את הערר בצירוף נימוקים, יש למסור בכתב בתוך 30 יום ממועד קבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית. במידה שהוגש הערעור במועד ולא צוינו בו נימוקים, יוארך המועד להגשת הנימוקים ב-30 ימים נוספים. חשוב לציין שגם למוסד לביטוח לאומי שמורה הזכות  לערער על החלטת הוועדה הרפואית מדרג ראשון בפני הוועדה הרפואית לעררים בתוך 30 יום.

כאן חשוב להכיר ולהזכיר בחשיבותו של עו"ד להגיש למוסד לביטוח לאומי ולערר ובו נימוקים שיש בהם להביא להפיכת ההחלטה. רבים מהתובעים פוגשים רק בשלב זה עו"ד וזאת לאחר שעשו ניסיון בהגשת מענק נכות מעבודה ללא ליווי של עורך דין קודם.

החמרה במצב הרפואי לאחר קביעת ועדה רפואית

דיון מחודש בדרגת הנכות עקב החמרה במצבו הרפואי עבור נכה עבודה בעל דרגת נכות קבועה, רשאי לבקש קביעה מחודשת של דרגת נכותו וזאת רק לאחר שחלפו שישה חודשים מן הקביעה האחרונה של דרגת הנכות.

בהינתן הסכמת רופא מוסמך של המוסד לביטוח לאומי, יש וניתן לדון בקביעה מחודשת של דרגת הנכות לפני תום ששת החודשים האלה. אם יש בידו של התובע תעודה רפואית המאשרת שמצבו הוחמר וההחמרה היא תוצאה מן הפגיעה בעבודה שלאחריה נקבעה דרגת הנכות, עדיין תידרש תעודה מאת רופא שהוסמך לכך על ידי קופת החולים בה מטופל התובע.

רופא מוסמך של המוסד לביטוח לאומי רשאי אף הוא לבקש בדיקה מחודשת של נכה עבודה בעל דרגת נכות יציבה, אם עברו שישה חודשים מן הקביעה האחרונה של דרגת הנכות. אם התובע לא התייצב לבדיקה המחודשת ללא סיבה המניחה את הדעת, רשאי המוסד לביטוח לאומי להפסיק את תשלום הקצבה לנכה עד שיתייצב לבדיקה  אליה נדרש.

דיון מחודש עקב ירידה ניכרת בהכנסות

נכה עבודה בעל דרגת נכות יציבה בשיעור של 20% לפחות, רשאי לבקש הגדלה של דרגת נכותו, אם עקב הפגיעה בעבודה חלה ירידה משמעותית בהכנסותיו. את הבקשה יש להגיש, אם חלפה שנה מהקביעה האחרונה של דרגת הנכות ולא יותר מ – 60 חודשים.

מענק פטירה רגיל הנגרם בעקבות נכות מעבודה

אם נפטר קיבל קצבת נפגעי עבודה עד שהגיע לגיל הפרישה או שהייתה לו דרגת נכות של 50% ויותר, ישלם המוסד לביטוח לאומי מענק חד פעמי של 8,757 ₪ לבן זוגו, ואם אין בן זוג, לילדיו וזאת אם אלו עונים על הגדרת ילד לפי חוק הביטוח הלאומי.

מענק פטירה ישולם גם בעקבות פטירתם של בני זוג בהפרש זמן קצר, לאדם שנשא בעיקר ההוצאות על המצבה ואם מתקיימים כל התנאים האלה, כשבכל מקרה יש להגיש תביעה למענק פטירה:

 • לבא כוחו של המנוח יש זכות למענק פטירה לבן/בת זוג
 • בן זוגו של המנוח נפטר בתוך 100 ימים ממועד פטירת המנוח ולא שולם מענק פטירה
 • אין למנוח ילד כהגדרתו לפי חוק הביטוח הלאומי
 • המנוח נפטר החל מינואר 2003

בנוסף תמצאו באתר את השירותים הבאים:

 • מענק נכות מעבודה
 • תביעת נכות מעבודה
 • נכות מעבודה ביטוח לאומי
 • ביטוח לאומי נכות מעבודה
 • קצבת נכות מעבודה
 • תביעת נזיקין
 • גמלת נכות מעבודה
 • תביעה לנכות מעבודה
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Facebook
x
 
x
 
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!