כיצד לבחור עורך דין
כיצד לבחור עורך דין

קצבת נכות ביטוח לאומי

קצבת נכות ביטוח לאומי
קצבת נכות ביטוח לאומי

קצבת נכות היא סכום שהמוסד לביטוח לאומי משלם על בסיס חודשי לאזרח מדינת ישראל שלא יכול לעבוד או שיכולתו לעבוד פחתה עקב מצבו הבריאותי. ברוב המקרים זכאים לה רק אזרחים מעל גיל 18. קטין שהוגדר כ "עובד/ת קטינ/ה" יהיה זכאי לה בגילאי 16-18.

מי זכאי לקצבת נכות של ביטוח לאומי

הזכאות עבור קצבת נכות ביטוח לאומי נמדדת בארבעה קריטריונים:

  • תושב/ת מדינת ישראל שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי, הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה, נקבעה לו/לה נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות (או בשיעור של 40% לפחות, כאשר ישנם כמה ליקויים ואחד מהם הוא בשיעור של 25% לפחות).
  • נקבע כי בשל הנכות הוא/היא לא מסוגל/ת לעבוד או שכושר ההשתכרות שלו/שלה צומצם ב-50% או יותר, ונקבעה לו/לה דרגת אי-כושר בשיעור של 60%, 65%, 74% או 100% (דרגת אי-כושר בשיעור של 75% תיחשב כדרגת אי-כושר בשיעור של 100%).
  • אין לו/לה הכנסה מעבודה כשכיר/ה או כעצמאי/ת, או שישנה הכנסה מעבודה והיא אינה עולה על 6,331 ש"ח לחודש, נכון ל-2021 (לא כולל תשלום דמי מחלה מהמעסיק).
  • תושבת ישראל נשואה העונה על הגדרת עקרת בית, שנקבעה לה נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות ונמצא שהכושר שלה לתפקד במשק הבית צומצם ב-50% לפחות.

איך מגישים בקשה לקבלת קצבת נכות?

קצבת נכות ביטוח לאומי – בקשה לקבלת קצבת נכות מורכבת מהשלבים הבאים:

  • מילוי טופס תביעה לקצבת נכות באתר ביטוח לאומי.
  • צירוף מסמכים רפואיים – סיכומי מחלה או כל מסמך רפואי אחר בדבר המצב הרפואי, המפרטים את כל המחלות הכרוניות, הטיפולים והתרופות.
  • עובד שכיר צריך להגיש את המסמכים הבאים:

15 תלושי שכר אחרונים או אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר (האישור למילוי נמצא בטופס התביעה).

פירוט תשלומי דמי מחלה מהמעסיק בעבור תקופות שבהן לא עבדת ב-15 חודשים האחרונים, או אישור תשלום כלשהו מחברת ביטוח עקב מחלה.

עובד עצמאי – עליך להצהיר במחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי על השינויים בעבודתך ובהכנסותיך עקב הנכות, ולהגיש את השומות האחרונות שבידך.

הכנסות שלא מעבודה – פירוט הכנסות ב-15 החודשים האחרונים כמו פנסיה (בישראל או מחו"ל), תמיכה לתלמידי ישיבות, תגמול ממשרד הביטחון, תשלומים מחברת ביטוח, הכנסה הונית, מזונות, הכנסה מרכוש וכדומה.

האם מותר לעבוד ולקבל קצבת נכות במקביל?

אחת השאלות הנפוצות בקרב הזכאים לקצבת נכות מביטוח לאומי שמסוגלים לצאת לעבודה בנפח משרה כלשהו היא האם הדבר יפגע בזכאותם לקצבה. כיום, מדינת ישראל מעודדת יציאה לעבודה של מי שמסוגל/ת ולכן נוקטת בצעדים הבאים:

  • מי שמקבל קצבת נכות יכול לצאת לעבוד להגדיל את סכום ההכנסה מעבודה ולהמשיך לקבל קצבה. ההכנסה הכוללת מעבודה ומקצבה תהיה תמיד גבוהה יותר מסכום הקצבה בלבד.
  • דרגת אי-הכושר שנקבעה לזכאי תישאר כפי שהיא, גם אם יתחיל לעבוד.
  • אם יפסיק לעבוד, יוכל לחזור ולקבל קצבת נכות, כפי שקיבל לפני שהתחיל לעבוד, מבלי להיבדק על ידי ועדה רפואית – כל עוד דרגת אי הכושר שנקבעה לו בתוקף.

קצבת הנכות תשולם בהתאם להכנסות  ולדרגת אי הכושר, כמצוין בטבלה הזאת.

זכאות לקצבה נוספת

הזכאות לקצבת נכות מביטוח לאומי לא מתנגשת בהכרח עם זכאות לקבלת קצבאות אחרות המגיעות למבוטח. את הזכאות לשתי קצבאות ניתן לבדוק באתר האינטרנט של ביטוח לאומי, או להתייעץ עם עורך דין המכיר את המערכת היטב. חשוב לזכור כי בסופו של דבר מי שקובע הוא פקיד התביעות בסניף הביטוח הלאומי שאליו משויך המבוטח ולא התוצאה במראה אתר האינטרנט.

WhatsApp
Facebook
Email
LinkedIn
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Facebook
x
 
x
 
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!